Meldingen positieve testuitslagen naar huisarts aangepast

Meldingen positieve testuitslagen naar huisarts aangepast

NieuwsCoronavirus

Dit bericht is aangevuld met extra informatie op 21 mei 2021.

Sinds maandag 19 april worden positieve testuitslagen door de GGD’en aan huisartsen doorgegeven via een geautomatiseerde koppeling. Dit gebeurt alleen wanneer de geteste persoon daar toestemming voor heeft gegeven. Op maandag 26 april bleek echter dat alle positieve testuitslagen werden doorgezet en de koppeling geen check uitvoerde op de vereiste toestemming van de burger.

De zogenaamde ‘consent-functie’ bleek niet geactiveerd. Dit is het vinkje waar de burger expliciet toestemming geeft om de gegevens te delen met de huisarts. Na deze ontdekking is dit direct hersteld. Vanaf maandagavond 26 april worden nu alleen de positieve uitslagen van burgers doorgegeven die hier toestemming voor hebben gegeven.

Aantal onterechte meldingen aan huisartsen
In totaal betreft het circa 900 mensen wiens positieve testuitslag doorgegeven is aan de huisarts, terwijl daar geen toestemming voor is gegeven. Het exacte aantal mensen is onbekend omdat we niet kunnen controleren of in de geautomatiseerde koppeling bij iedereen een huisarts is gevonden. 98,5% van de mensen die zich laat testen geeft akkoord op het doorgeven van de testuitslag aan de huisarts. In de overige 1,5% gaat het zowel om mensen die expliciet aangeven dat de uitslag niet mag worden doorgegeven en om mensen die niets invullen bij de gevraagde consent.

Genomen maatregelen

  • De koppeling is direct na de ontdekking aangepast. Sinds maandagavond 26 april worden alleen positieve uitslagen doorgegeven worden waar de persoon toestemming voor heeft gegeven.
  • De partijen waarmee samengewerkt wordt rondom de koppeling zijn geïnformeerd waaronder de LHV en NHG.
  • De Autoriteit Persoonsgegevens is geïnformeerd.

We betreuren dat dit is gebeurd.

Vragen en antwoorden

Welke gegevens zijn gedeeld met de huisarts?

  • Persoonsgegevens: voorletters en achternaam, geboortedatum en geslacht.
  • Bijzonder persoonsgegevens: positieve testuitslag, datum test, type test, datum eerste ziektedag (gerapporteerd door patiënt).
  • Wettelijk identificerend persoonsgegeven: BSN.

Hoe weet ik of mijn gegevens – ondanks geen toestemming- toch bij mijn huisarts zijn gekomen?
Wanneer u positief getest bent tussen 19 april 14.00 uur en 26 april 20.00 uur, is de kans groot dat uw positieve uitslag aan uw huisarts is gemeld. Ook als u daar geen toestemming voor heeft gegeven.

Wat zijn de mogelijke gevolgen voor mij?
Mogelijk neemt de huisarts in de eerste dagen na de melding van de positieve testuitslag contact op met de geteste persoon. Ook staan de gegevens in het dossier van de huisarts. De huisarts heeft echter een geheimhoudingsplicht en zal informatie niet met anderen delen.

Waarom ben ik niet geïnformeerd door GGD GHOR Nederland?
We hebben ervoor gekozen om deze informatie op de website beschikbaar te stellen, zodat iedereen hier kennis van kan nemen. We betreuren dat deze procesfout is opgetreden en uw gegevens  onterecht aan uw huisarts zijn verstrekt.

Kan ik er überhaupt voor zorgen dat test- / vaccinatiegegevens niet in een ICT-systeem terechtkomen?
Als u een test laat doen bij de GGD of door de GGD gevaccineerd wordt, staan uw gegevens bij ons in de systemen. Het is mogelijk om de GGD te verzoeken uw gegevens te verwijderen. Hoe u een verwijderverzoek indient, vindt u hier.

Waarom is de Autoriteit Persoonsgegevens geïnformeerd?
Dit hebben we uit zorgvuldigheid gedaan omdat de testuitslag van circa 900 Nederlanders aan de huisarts doorgegeven zijn, zonder dat daar toestemming (consent) voor gegeven was. We vinden het belangrijk om de Autoriteit Persoonsgegevens hierover te informeren, juist omdat we op dit moment een grote maatschappelijke rol vervullen.

Bij wie kan ik mij melden als ik vragen heb?
Functionaris Gegevensbescherming: fg@ggdghor.nl