Methode M@ZL brengt kinderen die zorg nodig hebben eerder in beeld

Methode M@ZL brengt kinderen die zorg nodig hebben eerder in beeld

NieuwsJeugd

Ziekteverzuim is wat omvang betreft een groter probleem dan spijbelen. De methode M@ZL brengt een groep leerlingen in beeld die met de juiste aandacht en begeleiding geholpen zijn.

“Het maakt een groep kinderen zichtbaar die we eerst niet in beeld hadden. Hierdoor leveren we een belangrijke bijdrage aan het voorkomen van voortijdig schoolverlaten en het afglijden in schoolniveau.” Dat stelt jeugdarts Yvonne Vanneste, werkzaam bij GGD West-Brabant.

Vanneste promoveert donderdag 5 november aan de Universiteit Maastricht. Haar proefschrift beschrijft de methode M@ZL: Medische Advisering van de Ziekgemelde Leerling, die het ziekteverzuim onder leerlingen terug dringt door het regelen van goede zorg, begeleiding en eventueel onderwijskundige aanpassingen.

Voorkomen dat leerlingen uitvallen

Tijdige signalering is van essentieel belang: enerzijds om te voorkomen dat kinderen uitvallen, anderzijds om ervoor te zorgen dat kinderen en ouders op tijd de juiste hulp krijgen. Daardoor blijkt vaak dat lichtere hulp voldoende is en kan voorkomen worden dat zwaardere hulp nodig is.

Problemen thuis of op school

Bij kinderen die vaak of lang ziek zijn speelt een grote diversiteit aan problematiek. Uit het onderzoek blijkt dat op het vmbo iets minder dan de helft van de regelmatig verzuimende leerlingen een diagnose heeft als astma, migraine, Pfeiffer of ADHD. Bij meer dan de helft van alle leerlingen wordt het ziekteverzuim veroorzaakt door psychische of lichamelijke klachten.

Een groot deel van deze groep ervaart tegelijkertijd problemen thuis of op school. Leerlingen met een hoog ziekteverzuim blijken een risicogroep voor voortijdig schoolverlaten of het afglijden in schoolniveau. Maar liefst 30 procent van deze risicoleerlingen verlaat het vmbo zonder diploma.

Positieve insteek

M@ZL hanteert  een aantal basisprincipes. Volgens vaste criteria voor verhoogd verzuim gaat de mentor altijd tijdig in gesprek met de leerlingen en ouders. Vervolgens kan de jeugdarts om advies gevraagd worden, samen maken zij een plan van aanpak. Daarin staan afspraken over zorg en begeleiding van de leerling en het volgen van de leerling totdat het weer goed gaat.

Tijdens het gesprek met de jeugdarts kunnen leerlingen altijd in vertrouwen en veilig praten. Bij M@ZL is aandacht voor wat het kind nog wél kan en welke hulp het kind en de ouders nodig hebben.

Grip op ziekteverzuim

De methode M@ZL is ontwikkeld op verzoek van scholen, zij wilden grip krijgen op ziekteverzuim maar misten medische kennis. Het promotieonderzoek heeft zich laten leiden door vragen uit de praktijk en de methode is ontwikkeld op basis van de onderzoeksresultaten.

De methode is evidence based en kosteneffectief gebleken. In 2014 is de methode geïmplementeerd op alle scholen binnen het voortgezet onderwijs en het mbo in West-Brabant.

Meest invloedrijke persoon publieke gezondheid

Yvonne Vanneste werd in 2014 uitgeroepen tot meest invloedrijke persoon in de publieke gezondheid. En in 2013 ontving zij de Flora van Laarprijs voor de landelijke handreiking ‘Snel terug naar school is veel beter’.

Deze landelijke prijs wordt tweejaarlijks uitgereikt aan iemand die baanbrekend onderzoek of een innovatieve activiteit heeft uitgevoerd in de Jeugdgezondheidszorg.

Meer informatie over M@zel vind je op de site van GGD West-Brabant.