GGD’en gebruiken Moderna-vaccin vanaf 12 mei

Let op dit artikel is verouderd en bevat mogelijk informatie die niet meer juist is.

GGD’en gebruiken Moderna-vaccin vanaf 12 mei

NieuwsCoronavirus

Ook de GGD’en gebruiken vanaf 12 mei (week 19) het Moderna-vaccin. In Nederland zijn eerder hoog-risico patiënten in de ziekenhuizen hiermee gevaccineerd. De GGD’en verwachten de komende tijd circa 100.000 vaccinaties per week met Moderna te zetten.

Over vaccineren met Moderna

Moderna is een mRNA-vaccin en is vergelijkbaar met dat van BioNTech/Pfizer. De vaccins beschermen allebei even goed tegen ernstige ziekteverschijnselen en ziekenhuisopname.

Locaties

Om het beschikbare vaccin efficiënt te gebruiken, verspreiden we het over circa tien vaccinatielocaties. Verspreiding over alle locaties geeft namelijk te kleine hoeveelheden voor een efficiënte inzet.

Wie krijgt welk vaccin?

Op de GGD-locaties waar binnenkort Moderna wordt gebruikt, bepalen we ter plaatse of mensen BioNTech/Pfizer of Moderna krijgen. Beide vaccins zijn geschikt voor dezelfde doelgroepen, dus worden ze samengevoegd in één mRNA zorgprogramma. De keuze voor een van de twee vaccins hangt af van de beschikbaarheid op de locatie.

Tweede vaccinatie met hetzelfde merk vaccin

Als mensen voor hun tweede vaccinatie komen, controleert een host welk vaccin nodig is. Mensen moeten hiervoor hun registratiekaart coronavaccinatie meenemen. Als die niet overhandigd kan worden, wordt de eerdere vaccinatie opgezocht in het systeem. De host verwijst mensen vervolgens naar de juiste rij. Verder vinden extra controles plaats door de administrateur én door de prikker zelf. Zorgvuldigheid staat voorop.

Als de afspraak onterecht is

Op de vaccinatielocatie controleert een medewerker of een afspraak rechtmatig gemaakt is. Zo niet, dan wordt de afspraak alsnog geannuleerd.

Vaccinatiestrategie  

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bepaalt de volgorde waarin groepen worden gevaccineerd. De adviezen van de Gezondheidsraad zijn hierin leidend. De startdata hangen bovendien af van de beschikbaarheid van vaccins. De meest actuele volgorde van vaccineren is te vinden op www.coronavaccinatie.nl.

Antwoorden op veelgestelde vragen omtrent het Moderna-vaccin zijn hier te vinden.