Najaarsronde coronaprik start op 2 oktober

Najaarsronde coronaprik start op 2 oktober

NieuwsCoronavirus

Zoals aangekondigd door demissionair minister Kuijpers van VWS start op 2 oktober de najaarsronde voor de coronaprik. De GGDen staan aan de lat voor de uitvoering hiervan. In dit bericht lichten we de praktische gang van zaken toe.

De najaarsronde is bedoeld voor mensen die een hoger risico lopen om ernstig ziek te worden door corona. Dat wil zeggen: 60-plussers, volwassenen die een griepprik-uitnodiging krijgen, medisch hoog risicogroepen en zwangeren. Ook zorgmedewerkers met direct patiënt en/of cliëntcontact mogen een coronaprik halen. Mensen die niet tot de doelgroep behoren, maar vanwege een kwetsbaar gezinslid of op advies van een behandelend arts, toch een coronaprik willen halen, mogen ook een afspraak maken. Sowieso geldt dat mensen in de eerste weken van de najaarsronde alleen op afspraak terecht kunnen bij de GGD-priklocaties in het land.

Coronaprik hele jaar door beschikbaar voor zwangeren en medische hoog risicogroepen
Voor zwangeren en mensen uit medisch hoog risicogroepen die door een arts worden doorverwezen (bijvoorbeeld mensen met een niet goed werkend afweersysteem) is de coronaprik het hele jaar door beschikbaar.

Vanaf 19 september worden de doelgroepen uitgenodigd om de coronaprik te halen
Anders dan bij vorige coronaprikrondes ontvangt niet iedereen die een coronaprik mag halen, hierover een brief. Alleen mensen van 60 jaar of ouder ontvangen vanaf 19 september een uitnodigingsbrief van het RIVM. Andere doelgroepen worden onder andere via de media uitgenodigd om zelf een afspraak te maken bij de GGD.

Zelf afspraak maken via planjeprik.nl vanaf 16 oktober
De overige doelgroepen (zoals mensen van 18-59 jaar die ook een griepprik mogen halen, medisch hoog risicogroepen, zorgmedewerkers en zwangeren) krijgen géén persoonlijke uitnodigingsbrief, maar kunnen vanaf 16 oktober zelf een afspraak maken bij de GGD. Dat kan eenvoudig en 24 uur per dag met DigiD via planjeprik.nl. Mensen zonder DigiD kunnen vanaf dan van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur bellen met 0800-7070 om een afspraak te maken.

Prikken op afspraak kan tot eind december 2023
Het is voor alle genoemde doelgroepen tot eind december 2023 mogelijk om de coronaprik op afspraak te halen. Alleen voor zwangeren en mensen uit medisch hoog risicogroepen is de coronaprik zoals gezegd het hele jaar door beschikbaar.

Prikken zonder afspraak later dit jaar bekend
Later dit najaar kunnen mensen uit bovengenoemde doelgroepen ook zónder afspraak naar de priklocaties van de GGD’en komen. Wanneer en waar dat kan, is dan te zien op prikkenzonderafspraak.nl.

Coronaprik najaarsronde van 2022 loopt tot en met 15 september 2023
Iedereen die tot de doelgroepen van de najaarsronde in 2022 behoort, kan nog tot en met 15 september een afspraak voor deze coronaprik bij de GGD maken. De laatste prikken uit de najaarsronde 2022 worden – alléén op afspraak – op 30 september gezet. Men krijgt dan nog het huidige vaccin. Vanaf de start van de nieuwe najaarsronde op 2 oktober aanstaande, wordt er geprikt met het meest actueel beschikbare vaccin dat is aangepast op nu circulerende coronavarianten.

Meer informatie
Vanaf 19 september, als de eerste uitnodigingen zijn verstuurd, is alle relevante informatie over de coronaprik najaarsronde 2023 te lezen op www.mijnvraagovercorona.nl.