Nieuw verdeelmodel beschermingsmiddelen

Nieuw verdeelmodel beschermingsmiddelen

NieuwsCoronavirus

Minister Martin van Rijn (Medische Zorg) heeft in overleg met partijen uit de zorg een nieuw verdeelmodel vastgesteld voor mondmaskers. In het nieuwe model gaat het niet om een verdeling over de zorgsectoren, maar om een verdeling op basis van besmettingsrisico’s voor zorgverleners. Als er nieuwe mondkapjes beschikbaar komen, gaan die naar plekken waar ze het meest nodig zijn. Dat zijn zorgverleners in het ziekenhuis, maar evengoed in verpleegtehuizen en op andere plekken waar Corona-patiënten intensief worden behandeld.

Beschikbare middelen slimmer verdelen

Tot nu toe was de verdeling van middelen sterk gebaseerd op het uitgangspunt dat patiënten vooral in de acute zorg terechtkomen. Deze insteek past niet bij de huidige situatie waarin ook in ondermeer verpleeghuizen en GGZ-instellingen risicovolle zorg wordt geleverd. De nieuwe verdeelmethode moet helpen om de – nog steeds – schaarse beschermingsmiddelen beter te verdelen. Uitgangspunt zijn de richtlijnen van RIVM. Centraal staat “welke handelingen verricht een zorgverlener en welke persoonlijke beschermingsmiddelen horen daarbij”. Om zo de beschikbare middelen slimmer te verdelen en meer zorgverleners proberen te helpen.

Zinnig en zuinig gebruik

Het ministerie en de partijen uit de zorg hebben eveneens afgesproken dat de richtlijnen van het RIVM voor het gebruik van beschermingsmiddelen nogmaals onder de aandacht worden gebracht van zorgorganisaties en -personeel (zie factsheets onder dit bericht). Het blijkt nu dat er soms maskers met een te hoog beschermingsniveau worden gebruikt in relatie tot het besmettingsrisico.

Verdelen vanuit schaarste

Alle mensen die werken in de zorg, of dat nu in het ziekenhuis, in de thuiszorg, of in het verpleeghuis is, moeten erop kunnen rekenen dat zij hun werk veilig kunnen doen. Dat betekent dat er voldoende beschermingsmiddelen moeten zijn. Maar in de hele wereld is er helaas een tekort. De realiteit is dat, ook in Nederland, de vraag op dit moment nog groter is dat het aanbod. Samen met het bedrijfsleven en partijen uit de zorg werkt het kabinet er met man en macht aan om zoveel mogelijk in te kopen. Ook wordt er volop ingezet op eigen productie.

Ingangsdatum

Het nieuwe verdeelmodel gaat in op maandag 13 april. In eerste instantie voor mondmaskers, later ook voor andere persoonlijke beschermingsmiddelen. Het verdeelmodel zal de komende weken worden doorontwikkeld op basis van de ervaring op de werkvloer en de adviezen van het RIVM, de GGD en het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ). De nieuwe verdeelmethode is ontwikkeld door het ministerie van VWS, in samenwerking met het RIVM en GGD GHOR Nederland.

Factsheets

 

Bron: rijksoverheid.nl