Nieuwe coronavirus en toezicht kinderopvang

Nieuwe coronavirus en toezicht kinderopvang

NieuwsCoronavirus

[update 19 maart 2020]

Vanaf 16 maart is op last van de overheid alle reguliere kinderopvang gesloten, behalve voor kinderen van wie de ouders in cruciale beroepsgroepen werken. De gemeenten coördineren deze (nood)opvang.

De inzet is dat kinderen zoveel mogelijk op de eigen kinderopvang of bij de eigen gastouder terechtkunnen. Lees hier het advies van de VNG aan gemeenten over het realiseren van (nood)opvang.

GGD GHOR Nederland adviseert de toezichthouders in deze bijzondere situatie signaal gestuurd toezicht te houden, vinger aan de pols te houden en coulance te betrachten bij het toezicht.

Houders van kinderopvangorganisaties kunnen informatie vinden op de website van de Rijksoverheid.