Nieuwe koers én nieuw bestuur GGD GHOR Nederland

25 maart 2023Werken in de Publieke Gezondheid

GGD GHOR Nederland presenteert met trots de nieuwe visie én een nieuw bestuur. De afgelopen coronajaren waren voor iedereen bijzondere jaren, en ook voor GGD GHOR Nederland. De nieuwe ervaringen en nieuwe rollen die de vereniging in die periode heeft ingenomen, leidden tot een herijking van de missie, visie en ambities van de vereniging. De ambitie is groot: iedereen in Nederland voelt zich gezond. Om dat te bereiken heeft de publieke gezondheid in Nederland een sterke belangenbehartiger nodig.

De nieuwe missie en visie vragen ook om een nieuwe governance en daarom is er een nieuw bestuur van GGD GHOR Nederland gestart. In de vernieuwde governance hebben de 6 bestuursleden namens de 25 Directeuren Publieke Gezondheid op meer gebieden het mandaat om besluiten te kunnen nemen. Met deze nieuwe aansturing wordt GGD GHOR Nederland slagvaardiger en daadkrachtiger en is de koepelorganisatie een onmisbare gesprekspartner als het gaat over de gezondheid van de inwoners van Nederland.

Het nieuwe bestuur gaat aan de slag met de ambities van GGD GHOR Nederland en doet dat door te werken aan de zes doelstellingen die voortvloeien uit onze visie, missie en uit de trends en ontwikkelingen vloeien:

*   We vergroten gelijke kansen op gezondheid voor iedereen.
*   We dragen onze uitgesproken mening uit en beïnvloeden zo de publieke gezondheid.
*   We zijn voorbereid op gezondheidsbedreigingen.
*   We zijn voorbereid om de gezondheid te beschermen tijdens rampen en crises.
*   We gebruiken onze data voor betere publieke gezondheid.
*   We bieden een aantrekkelijk werkveld voor goed opgeleide professionals.

Het nieuwe bestuur bestaat uit Annette de Boer (DPG Haaglanden), Thérèse Claassen (DPG Hart voor Brabant), Cees Vermeer (DPG Dienst Gezondheid en Jeugd ZHZ), Moniek Pieters (DPG Gelderland Zuid), Fons Bovens (DPG Zuid Limburg) en André Rouvoet als externe voorzitter.

GGD GHOR Nederland is blij met het nieuwe bestuur en kijkt uit naar het in gezamenlijkheid werken aan de nieuwe ambities van onze vereniging.