Nieuwe koers en nieuw bestuur GGD GHOR Nederland

Nieuwe koers en nieuw bestuur GGD GHOR Nederland

NieuwsGezondheid

GHOR Nederland slagvaardiger en daadkrachtiger en is de koepelorganisatie een onmisbare gesprekspartner als het gaat over de gezondheid van de inwoners van Nederland.

Het nieuwe bestuur gaat aan de slag met de ambities van GGD GHOR Nederland en doet dat door te werken aan de zes doelstellingen die voortvloeien uit onze visie, missie en uit de trends en ontwikkelingen vloeien:

  • we vergroten gelijke kansen op gezondheid voor iedereen;
  • we dragen onze uitgesproken mening uit en beïnvloeden zo de publieke gezondheid;
  • we zijn voorbereid op gezondheidsbedreigingen;
  • we zijn voorbereid om de gezondheid te beschermen tijdens rampen en crises;
  • we gebruiken onze data voor betere publieke gezondheid;
  • we bieden een aantrekkelijk werkveld voor goed opgeleide professionals.

GGD GHOR Nederland is blij met het nieuwe bestuur en kijkt uit naar het in gezamenlijkheid werken aan de nieuwe ambities van onze vereniging.

Image related to to

Het nieuwe bestuur bestaat uit Annette de Boer (DPG Haaglanden), Thérèse Claassen (DPG Hart voor Brabant), Cees Vermeer (DPG Dienst Gezondheid en Jeugd ZHZ), Moniek Pieters (DPG Gelderland Zuid), Fons Bovens (DPG Zuid Limburg) en André Rouvoet als externe voorzitter.