Nieuwe ronde onderzoek naar het gedrag bij de bestrijding van het coronavirus

Nieuwe ronde onderzoek naar het gedrag bij de bestrijding van het coronavirus

NieuwsCoronavirus

We zijn allemaal al een tijd in de ban van het nieuwe coronavirus. De maatregelen zijn weer aangescherpt, het aantal besmette mensen loopt weer op. Lukt het ons allen om ons te houden aan de maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan? En hoe ervaren we dat? Daarover gaat het vragenlijstonderzoek dat de GGD’en samen uitvoeren met het RIVM en GGD GHOR Nederland.

Wilt u deelnemen? Dat kan hier! Vragenlijst corona GGD – RIVM

Meer informatie over het onderzoek vindt u hieronder.

Waarom doen wij dit vragenlijstonderzoek?

De GGD, RIVM en GGD GHOR Nederland voeren dit onderzoek uit om beter te begrijpen hoe mensen denken over de maatregelen, wat hun drijfveren zijn om zich hier aan te houden en wat de impact op mensen is. Het onderzoek gaat dus over ons gedrag, wat we vinden van de gedragsmaatregelen van de overheid en hoe het fysiek, mentaal en sociaal met ons gaat in Nederland in dit coronatijdperk.

Als we weten waarom mensen zich op een bepaalde manier gedragen, wat hun drijfveren en behoeften zijn, en hoe het met ze gaat dan kan de overheid daar beleid op ontwikkelen. Zo kijkt de overheid naar beleid dat helpt om de verspreiding van het coronavirus te beperken en stelt daarvoor gedragsmaatregelen vast. Communicatie speelt daarbij ook een belangrijke rol. We onderzoeken daarom onder andere of de communicatie goed en effectief is, of dat we iets moeten aanpassen. En ook wat het effect van de maatregelen is op gezondheid en welzijn van iedereen. Hoe beter we dit alles weten, ook vanuit gedragswetenschappelijk perspectief, hoe beter we in Nederland met elkaar het virus onder controle kunnen krijgen.

Over welk gedrag gaat het onderzoek?

Mensen wassen nu bijvoorbeeld regelmatig voor 20 seconden hun handen en houden altijd minimaal anderhalve meter afstand van elkaar. Maar lukt ze dat ook? Wat doen maatregelen zoals zoveel mogelijk thuisblijven met hoe mensen zich voelen? Dat willen we graag weten. In het onderzoek stellen we daarom vragen die met ons gedrag te maken hebben.

Samenwerking RIVM, GGD’en en GGD GHOR Nederland

De GGD’en voeren het onderzoek uit, in opdracht van het RIVM en GGD GHOR Nederland en de wetenschappelijke adviesraad van het RIVM. Deze raad bestaat uit top-experts in de gedrags- en communicatiewetenschappen. Het onderzoek wordt uitgezet bij panels van verschillende GGD’en en via het verspreiden van de link, bovenaan dit bericht. Het RIVM verwacht de resultaten in de eerste week van september te publiceren.  Meer informatie over het gedragsonderzoek vind je hier.