Nijmegen sluit eerste lokale Preventieakkoord

Nijmegen sluit eerste lokale Preventieakkoord

NieuwsPreventie

Nijmegen is de eerste stad die, in navolging het Nationale Preventieakkoord, een lokaal preventieakkoord sluit. Hierin worden de nationale ambities over roken, overgewicht en overmatig alcoholmisbruik vertaald naar lokale afspraken.

37 Nijmeegse organisaties hebben het akkoord ondertekend en spreken af dat zij actief een gezonde leefstijl bij medewerkers, leerlingen, cliënten en patiënten gaan stimuleren. Een rookvrije omgeving, meer bewegen en gezond eten, en bewustwording van de risico’s van alcoholgebruik zijn de prioriteiten. GGD Gelderland-Zuid, de gemeente Nijmegen en Radboudumc zijn de initiatiefnemers van het akkoord.

Staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS, is enthousiast: ‘Geweldig dat er een lokaal akkoord is met zoveel organisaties. Mooi om te zien dat er binnen Nijmegen een brede beweging bezig is om een gezonde keuze makkelijker te maken voor alle Nijmegenaren.’

Landelijke en lokale actie

Ook GGD GHOR Nederland is blij met het gesloten akkoord. Als koepel van alle GGD’en denken wij dat de ambities van het Nationaal Preventieakkoord met name waargemaakt worden dicht bij mensen. In de regio, in de wijken en door problemen in samenhang aan te pakken. Daarom zetten ook wij ons in voor regionale afspraken die aansluiten op het landelijke akkoord. Waarin – rekening houdend met de lokale situatie – het gezondheidspotentieel maximaal wordt benut. Ook op andere plaatsen hebben GGD’en hier samen met andere partijen al een start mee gemaakt. Denk aan de Vitale Revolutie in Zeeland, de integrale aanpak van overgewicht bij kinderen in Amsterdam, Limburg Positief Gezond of vitale regio in Friesland.

Het volledige bericht van GGD Gelderland Zuid leest u hier.