Onderzoek bevestigt noodzaak financiering GGD’en bij implementatie Gezonde School

Onderzoek bevestigt noodzaak financiering GGD’en bij implementatie Gezonde School

NieuwsJeugd

Vandaag presenteert de Universiteit Maastricht de resultaten van een onderzoek naar het vraagstuk ‘Onder welke condities doet Gezonde School ertoe’. Uit het onderzoek blijkt dat ondersteuning door GGD’en, één van de belangrijke factoren is bij de implementatie van het programma Gezonde School op scholen.

Het onderzoek geeft inzicht in succesfactoren die van invloed zijn op de uitvoering van het landelijk programma Gezonde School in de praktijk. Van de in totaal 25 GGD’en, namen acht GGD’en deel. Een belangrijke conclusie over de begeleiding vanuit GGD’en is dat het gerealiseerde ondersteuningsniveau voor gezondheidsbevordering op scholen één van de belangrijke condities blijkt om een hoge implementatiegraad op scholen te bereiken. Maar door verschil per GGD-regio in capaciteit van Gezonde School-adviseurs kan er niet in elke regio optimaal worden voldaan aan de gevraagde ondersteuning. In het eindrapport doen de onderzoekers aanbevelingen om met name de regionale ondersteuning door de GGD’en en de daadwerkelijke uitvoering van de aanpak op scholen flink te verbeteren. Daarvoor is volgens de onderzoekers een meer structurele financiering van Gezonde School nodig.

Gezonde School-adviseur is een succesfactor

GGD GHOR Nederland heeft de onderzoeksresultaten met veel belangstelling gelezen. Het onderzoek bevestigt de belangrijke rol die Gezonde School-adviseurs van de GGD’en vervullen bij de implementatie van de Gezonde School-aanpak op scholen. Zij bieden ondersteuning op maat aan scholen die (willen) werken aan een gezonde leefstijl volgens de Gezonde School-aanpak en zijn hiermee het eerste aanspreekpunt. Dit doen zij voor scholen in het basis-, speciaal en voortgezet onderwijs en het mbo. Zij zorgen daarnaast voor interne afstemming met onder andere de afdelingen jeugdgezondheidszorg, beleid, epidemiologie en onderhouden contact met gemeenten en voor scholen relevante lokale preventiepartners.

Structurele investering van groot belang

Het onderzoek laat grote verschillen zien tussen de onderzochte acht GGD-regio’s als het gaat om ondersteuning, in capaciteit en middelen. Deze verschillen tussen GGD-regio’s hebben onder meer te maken met de wijze waarop de ondersteuning gefinancierd wordt. Enerzijds vergoedt het landelijke programma Gezonde School jaarlijks de begeleiding van Gezonde School-adviseurs wanneer scholen in de regio gebruik maken van een van de stimuleringsregelingen. Anderzijds wordt de functie van Gezonde School-adviseur bij GGD’en in wisselende mate gefinancierd door gemeenten vanuit het gemeentelijke basispakket, aanvullend pakket, een combinatie daarvan of de inzet wordt niet gefinancierd door gemeenten. GGD GHOR Nederland ziet dat in GGD-regio’s waar Gezonde School structureel onderdeel uitmaakt van het gemeentelijke preventiebeleid de mate van implementatie en borging het grootst is.

Gezamenlijke inzet op preventie via het onderwijs

GGD GHOR Nederland streeft naar een Nederland waarin iedereen in staat is om gezond te leven, in een gezonde en veilige fysieke en sociale leefomgeving. Elke stap die we zetten richting een gezonde leefstijl is van belang. Voor kinderen en jongeren van vandaag en in de toekomst. Het onderzoek laat zien dat Gezonde School ertoe doet en dat er meer middelen vrijgemaakt moeten worden voor uitvoering in de praktijk om een positieve en stelselmatige verandering te realiseren op de lange termijn. Hiervoor is ook structurele begeleiding van scholen noodzakelijk vanuit een preventief netwerk, naast de inzet vanuit scholen zelf en de betrokkenheid van gemeenten. GGD GHOR Nederland vindt het programma Gezonde School bij uitstek geschikt om samen met scholen, gemeenten en (kennis)partners een praktische invulling te geven aan collectieve gezondheidsbevordering bij kinderen en jongeren via het onderwijs.

Het onderzoek is gefinancierd door ZonMW in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). U leest hier tevens het nieuwsbericht van het programma Gezonde School.