Ongezondheid grootste rem op economische groei

Ongezondheid grootste rem op economische groei

NieuwsPreventie

Gezondheid moet gelden als essentiële productiefactor voor duurzame groei. Dat stelt Hugo Backx, directeur GGD GHOR Nederland.

‘Na jaren van tegenvallers, presenteert het kabinet deze Prinsjesdag eindelijk weer meevallers. Dat hadden nóg positievere berichten kunnen zijn, als Nederland jaarlijks niet ruim 11 miljard euro verliest door ziekte van werknemers.’

Het aantal mensen dat chronisch ziek is door hun leefstijl neemt toe. Een ongezonde leefstijl beïnvloedt daarmee meer en meer de levenskwaliteit en duurzame inzetbaarheid van mensen, dat schrijft Backx in ‘Eén procent meer economische groei door betere gezondheid’.

De afgelopen jaren hebben overheid, bedrijfsleven, onderwijs en zorg veel geïnvesteerd in gezondheidsbevordering en het verbeteren van arbeidsomstandigheden. Er is echter meer nodig. Het aantal mensen met overgewicht stijgt en schadelijk alcoholgebruik neemt alarmerende vormen aan. Wereldwijd is het de voornaamste reden voor ongezondheid en vroegtijdig overlijden.

Gezondheid als essentiële productiefactor

GGD GHOR Nederland wil hier, samen met overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties, verandering in brengen. Backx: ‘Gezondheid moet nóg hoger op ieders prioriteitenlijst komen te staan en de status krijgen van essentiële productiefactor voor duurzame economische groei. Dat bereiken we niet met alleen ‘reparatie achteraf’.’

Preventie heeft een extra investeringsimpuls nodig vindt Backx. ‘Hoewel de zorguitgaven dalen, kunnen deze verder omlaag door meer te investeren in preventie. Iedere euro die naar preventie gaat, betaalt zich terug.’

Te veel menselijk kapitaal staat langs de kant

Daarnaast vindt Backx, dat juist in tijden van economische groei, extra geïnvesteerd moet worden in mensen die het minst profiteren van deze groei. ‘Het gaat ons om hen die vanwege lichamelijke of psychische problemen aan de zijlijn staan of voor wie zelfredzaamheid geen vanzelfsprekendheid is.’

‘Dit jaar zijn voor het eerst meer mensen arbeidsongeschikt door psychische klachten en gedragsstoornissen, dan door lichamelijke problemen.Ruim 400.000 mensen en vooral jongeren tot 35 jaar: ons arbeidspotentieel van de toekomst.

Voorkomen moet worden dat deze groep nog groter wordt, want een economie zonder innovaties, technologische ontwikkelingen en goed gekwalificeerde én gezonde mensen, loopt vast. Nederland kan het zich niet veroorloven dat zoveel menselijk kapitaal langs de kant staat.’

Vignet Gezond Bedrijf

Backx maakt de vergelijking met het Vignet Gezonde School. ‘We doen er veel aan om te zorgen dat kinderen op school, acht uur lang zo goed mogelijk functioneren. Als we kijken naar werknemers die dezelfde tijd, of meer, doorbrengen op hun werk, wordt onvoldoende rekening gehouden met gezondheid als productiefactor. Een Vignet Gezond Bedrijf, zou een logisch vervolg kunnen zijn.’

Backx wil om tafel met overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. ‘Wij zijn van de publieke gezondheid en veiligheid en maken ons hard voor preventie en duurzame inzetbaarheid van mensen. Als we gezamenlijk in bedrijfssectoren de ongezonde leefstijl van werknemers weten terug te dringen naar het landelijke gemiddelde, is dat vier miljard euro winst. Vier miljard minder productieverlies én bovenal: een verbetering van de levenskwaliteit voor veel Nederlanders.’

Hugo Backx in De Ochtend

Hugo Backx was dinsdagochtend 15 september te gast bij De Ochtend (NPO Radio1), het interview kunt u hier terugluisteren.