Ontwikkeling digitale ondersteuning bron- en contactonderzoek GGD

18 november 2020Coronavirus

Het uitvoeren van bron- en contactonderzoek (BCO) is een cruciaal onderdeel in de bestrijding van het coronavirus. De GGD’en nemen wekelijks nieuwe mensen aan die worden opgeleid om bron- en contactonderzoeken te kunnen doen. Maar daarnaast werken we ook aan het slimmer en efficiënter uitvoeren van deze onderzoeken. Zo kunnen de GGD’en ook bij hele grote aantallen besmettingen bij iedereen bron- en contactonderzoek blijven doen en de verspreiding van het virus een halt toe roepen.

De digitale ondersteuning die nu, met hulp van het ministerie van VWS, wordt ontwikkeld, bestaat uit twee onderdelen: de app GGD Contact en het BCO-portaal. GGD Contact is een app voor iedereen die besmet blijkt met het coronavirus en het BCO-portaal is het bijbehorende portaal waarin de bron- en contactonderzoekers van de GGD werken.

GGD Contact

GGD Contact is een app die het bron- en contactonderzoek door de GGD ondersteunt. De app is bedoeld voor mensen die besmet zijn met het coronavirus of als ze wachten op de uitslag van de coronatest en de kans groot is dat ze besmet zijn. In deze app kunnen zij veilig de contactgegevens verzamelen van de mensen bij wie ze in de buurt zijn geweest in de periode dat ze waarschijnlijk besmettelijk waren. Als uit de coronatest blijkt dat ze het coronavirus hebben, kunnen ze de gegevens van deze contacten veilig delen met de GGD.

Margreet de Graaf, DPG Fryslân en portefeuillehouder Digitalisering: “Wanneer iemand de app gebruikt, beschikt de bron- en contactonderzoeker sneller over de relevante contactgegevens van contacten van een besmet persoon. Dit maakt het gesprek efficiënter en vermindert de kans op fouten bij overname van gegevens. Zo help je mee aan een snel en efficiënt bron- en contactonderzoek en zijn je contacten snel op de hoogte. Zo verminderen we samen de verspreiding van het virus.”

BCO-portaal

Het BCO-portaal wordt straks gebruikt door de bron- en contactonderzoekers van de 25 GGD’en. Het is een gebruiksvriendelijke interface naar het systeem HPzone Light, waarin alle informatie uit de bron- en contactonderzoeken wordt geregistreerd. Met hulp van dit systeem kunnen de GGD’en onder andere mensen terugbellen (monitoring), onderzoeken of er ergens clusters zijn, en het RIVM van informatie voorzien.

Margreet de Graaf: “Het BCO-portaal zorgt voor forse vermindering van administratieve lasten bij GGD’en, waardoor zij zich optimaal kunnen richten op het uitvoeren van het bron- en contactonderzoek. Ook zorgt het BCO-portaal voor uniforme werkwijze bij alle GGD’en zodat landelijke BCO-medewerkers makkelijker flexibel ingezet kunnen worden voor het doen van bron- en contactonderzoek bij verschillende GGD’en”.

Eerste stap op weg naar meer digitale ondersteuning

De app wordt nu ontwikkeld om in te zetten bij de bestrijding van het coronavirus. Maar zou ook blijvend ingezet kunnen worden bij uitbraken van andere infectieziekten. Jeroen van Oostrum, projectleider Digitalisering bij GGD GHOR Nederland: “Het is de bedoeling dat de app uiteindelijk meer functionaliteiten krijgt, die bijdragen aan meer efficiëntie bij het uitvoeren van bron- en contactonderzoek. Denk aan toegesneden informatie voor mensen die besmet zijn of het monitoren van klachten. Dit is een eerste stap op weg naar een volwaardige bron- en contactonderzoekapp.”

Ontwikkeling tot eind 2020

Deze app is nu nog volop in ontwikkeling. Eind november/medio december start de praktijktest bij vijf GGD’en: West-Brabant, Gooi en Vechtstreek, Twente, Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Limburg. Naar verwachting kunnen we eind december of begin januari GGD Contact en het BCO-portaal in heel Nederland inzetten in de bestrijding van het coronavirus. De app wordt, net als de CoronaMelder app, ontwikkeld in alle openheid en heeft de privacy van de gebruiker als belangrijke randvoorwaarde voor ingebruikname.

Er is ook een website over GGD Contact en deze zal in de loop van de tijd steeds verder uitgebreid worden. Deze is te bezoeken vanaf 18 november 8.00 uur.

Feiten en cijfers COVID-19

28 nov 2022 Coronavirus

Bijgaand onze wekelijkse COVID-19-gerelateerde kernfeiten en cijfers om een beter beeld te krijgen van de werkzaamheden van de 25 GGD’en. Lees meer

Lees meer over

Herhaalprik in veel regio’s ook zonder afspraak mogelijk

4 nov 2022 Coronavirus

Tot voor kort was het nodig om voor de herhaalprik een afspraak te maken. Nu kan dit op een groot aantal GGD-locaties verspreid over heel Nederland ook zonder ... Lees meer

Lees meer over