Ontwikkelingen bron- en contactonderzoek

Ontwikkelingen bron- en contactonderzoek

NieuwsCoronavirus
Bron- en contactonderzoek is van groot belang in de bestrijding van het virus. Op dit moment is het aantal testen groot en stijgt de besmettingsgraad snel. Deze ontwikkelingen maken, dat we het bron- en contactonderzoek nog efficiënter willen doen zodat we bij iedereen bron- en contactonderzoek kunnen uitvoeren. Het doel blijft gelijk, en de wijze waarop we dat doen, kan variëren.

Risicogestuurd bron- en contactonderzoek

Steeds meer GGD’en gaan het bron- en contactonderzoek op risicogestuurde wijze uitvoeren wanneer de situatie daar (tijdelijk) om vraagt. Deze werkwijze is een efficiëntere vorm waarbij we meer verantwoordelijkheid vragen van besmette mensen om hun eigen omgeving te informeren. Zo spelen we tijd en capaciteit vrij om per dag meer besmette personen te kunnen bereiken en zicht te kunnen houden op clusters. Het resultaat blijft gelijk: het zo snel mogelijk vinden en informeren van mensen die mogelijk het virus kunnen verspreiden.
Hoe werkt risicogestuurd bron- en contactonderzoek? We doen bij alle besmette mensen een bron- en contactonderzoek. We vragen de mensen bij wie we inschatten dat dat kan, om zelf hun contacten te informeren. Natuurlijk helpen we hen daarbij. Schatten we in dat deze werkwijze een risico oplevert (vandaar de term risicogestuurd) met het oog op het indammen van het coronavirus, dan benadert de bron- en contactonderzoeker zelf deze contacten.

Opschalen

De GGD’en willen zo snel mogelijk een besmette persoon en de mensen waarmee hij of zij mee in contact is geweest identificeren en informeren. Met het huidige aantal testen en besmettingspercentage vraagt dat de komende tijd meer mensen dan verwacht. Conform alle afspraken met het ministerie van VWS, schalen GGD’en en GGD GHOR Nederland de beschikbare capaciteit voor het uitvoeren van BCO’s maximaal op. We lopen daarmee ‘op schema’ en komen eerder gemaakte afspraken gewoon na. Maar waar het plan was om eind deze maand 1.500 bron- en contactonderzoeken te doen, zaten we afgelopen week al op 2.000 besmettingen waarbij allemaal bron- en contactonderzoek moet worden uitgevoerd.
Dus blijven de GGD’en werken aan nieuwe en efficiëntere manieren om de doelen van bron- en contactonderzoek te blijven behalen.

Alleen samen

Het motto blijft: alleen samen krijgen we corona onder controle. Dat betekent dat de GGD’en aan Nederlanders vragen:

  • Houd je aan de coronamaatregelen, zoals 1,5 meter afstand houden en je handen vaak wassen.
  • Bescherm anderen: blijf huis bij klachten of als je het coronavirus hebt.
  • Informeer je omgeving als uit de coronatest blijkt dat je besmet bent.