Oproep: aandacht voor publieke gezondheid in verkiezingsprogramma’s

Oproep: aandacht voor publieke gezondheid in verkiezingsprogramma’s

NieuwsGezondheid

Gezondheid is het grootste goed, maar de volksgezondheid staat onder druk. Mensen met een kleinere portemonnee en lagere opleiding leven maar liefst 15 jaar minder in goede gezondheid dan mensen in Nederland met een hogere sociaaleconomische status. En we maken ons zorgen om de mentale gezondheid van onze jeugd. Daarom doet GGD GHOR Nederland een klemmende oproep aan alle politieke partijen om in de verkiezingsprogramma’s de gezondheid van mensen de prioriteit te geven die het verdient.

Wij zijn ervan overtuigd dat gezondheidsverschillen kleiner moeten zijn en de volksgezondheid beter moet. Dit vraagt wel om een ambitieuze aanpak vanpreventie en de gezonde leefomgeving, met aandacht voor gezondheid in alle beleidsterreinen (health in all policies) én de juiste investeringen. Met onderstaande aanbevelingen achten wij dit realistisch en haalbaar.

Geef het terugdringen van gezondheidsverschillen prioriteit

Het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) zijn een goede start, maar het is noodzakelijk deze verder uit te bouwen. Ook de aanbevelingen van het rapport ‘Op onze gezondheid’ van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) moeten in praktijk worden gebracht, inclusief de verdubbeling van het budget voor preventie tot 2% van de VWS-begroting.

Ieder kind kans op een gezonde jeugd

Ieder kind in Nederland verdient het om gezond op te groeien. Maar helaas begint 80% van de rokers al voor hun 18e levensjaar met roken, heeft bijna 15% van de jongeren overgewicht en ervaart 1 op de 3 jongeren mentale klachten. Effectieve preventie begint daarom bij de jeugd. Versterk de preventieve jeugdgezondheidszorg in nauwe samenhang met het onderwijs, voor een gezonde generatie in 2040. En investeren in een gezonde jeugd kan de druk op de (jeugd)zorg verlichten.

Structurele versterking van de infectieziektebestrijding

De afgelopen jaren hebben we gezien wat er gebeurt als een infectieziekte de wereld in zijn greep houdt. De lessen uit de COVID-19 pandemie mogen niet op de achtergrond raken, nu het normale leven weer lijkt teruggekeerd. De toegezegde structurele versterkingen van de infectieziektebestrijding moeten worden doorgezet, inclusief wijzigingen van de Wet Publieke Gezondheid. En een betere vaccinatievoorziening, vooral in de regio, is van cruciaal belang voor de publieke gezondheid.

Gezondheid tijdens rampen en crises

De toenemende hoeveelheid en complexiteit van crises zorgt voor een grote uitdaging voor de bureaus van de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR). Dit vraagt om versterking van de GHOR in de Wet Veiligheidsregio’s en de Wet Publieke Gezondheid, zodat de hele zorgketen paraat staat bij een ramp of crisis.

Ons grootste goed en uitdaging: de gezondheid van mensen in Nederland

Kortom, publieke gezondheid verdient een prominente rol binnen alle verkiezingsprogramma’s en later in het regeerakkoord. GGD’en en de GHOR-bureaus werken hieraan, en hun werk moet niet alleen worden voortgezet, maar ook doorontwikkeld en versterkt.