Volgend kabinet moet zorg kantelen richting preventie en investeren in gezondheid

Volgend kabinet moet zorg kantelen richting preventie en investeren in gezondheid

NieuwsPreventie

Initiatiefgroep Preventieakkoord presenteert voorstellen voor verankeren, verdiepen en verbreden van Preventieakkoord.

Goede zorg is nodig voor een gezond en vitaal Nederland. Maar er is meer nodig. Een krachtige uitbouw van het Nationaal Preventieakkoord van 2018 is noodzakelijk om de sociaal-economische gezondheidsverschillen in Nederland nu écht te verkleinen. Dat is de oproep aan een volgend kabinet, die de Initiatiefgroep Preventieakkoord vandaag in een brief aan de informateur heeft gestuurd.

Focus op preventie

De Initiatiefgroep Preventieakkoord, een brede maatschappelijke coalitie van zo’n 20 organisaties, werkte concrete voorstellen uit voor de beoogde verankering, verdieping en verbreding van het Nationale Preventieakkoord uit 2018. De partijen signaleren dat corona heeft bijgedragen aan het bewustzijn dat een gezond en vitaal Nederland meer vraagt dan alleen goede zorg. Er is een omslag nodig van zorg naar gezondheid, met aandacht voor de woonomgeving, gezinssituatie, veiligheid, armoede, schulden, vaardigheden en sociale netwerken van Nederlanders. Dat kan voorkómen dat we zorg nodig hebben. Dit verhoogt de urgentie tot een krachtige uitbouw van het Nationaal Preventieakkoord van 2018, zo schrijven partijen in hun brief aan de informateur.

Voorstellen verankering verdieping en verbreding

De partijen van de Initiatiefgroep stellen voor om een basisinfrastructuur preventie in te richten, een wettelijke verplichting voor inzet op preventie en een structurele financiering van preventie. Hiervoor moeten in allerlei wetten veranderingen komen die de omslag van zorg naar gezondheid ondersteunen. Gezondheid komt niet alleen uit de zorg voort maar hangt samen met hoe mensen in hun omgeving functioneren.  Verder zetten zij in op gezondheidsbescherming en -bevordering van jongs af aan, met ondersteuning van de gezonde generatie, aandacht voor gezondheid in het onderwijs en aansluiting bij de lokale en regionale sport- en preventieakkoorden. Tenslotte is verbreding nodig, want gezondheid is meer dan alleen fysiek, ook de mentale gezondheid verdient aandacht met onder andere een aparte tafel met maatschappelijke organisaties die met concrete maatregelen aan de slag gaan.

Lees de gehele brief, met de concrete voorstellen, hier.

Initiatiefgroep Preventieakkoord

De initiatiefgroep Preventieakkoord is een brede maatschappelijke coalitie van organisaties op het gebied van sport, onderwijs en zorg – waaronder GGD GHOR Nederland en Federatie voor Gezondheid – onder voorzitterschap van Mariëtte Hamer.

“Als we de beweging van voorzorg in plaats van nazorg verder willen versnellen, moet deze beweging vanuit alle hoeken actief en met overtuiging worden ingezet. De overeengekomen preventiemaatregelen moeten daarom worden verankerd, verdiept en verbreed” – Jacqueline Prins, algemeen secretaris SER

“Gezondheid wordt in belangrijke mate buiten de zorg bepaald. Daarom verdient preventie overal aandacht, in alle levensfasen, van jong tot oud. Het gaat over de samenhang tussen gezondheid, werk, huisvesting, onderwijs, veiligheid en schulden. Daarvoor is betere samenwerking en een gerichte inzet nodig. En een consistente en meerjarige inzet van het kabinet, over meerdere kabinetsperioden” – Hugo Backx, directeur GGD GHOR Nederland

Het is duidelijk dat de beweging naar meer gezondheid en preventie meerdere kabinets­periodes nodig heeft. De samenleving is het kantelpunt al voorbij. Leg de focus niet langer op zorg, maar op toewerken naar een gezond en vitaal Nederland. Er ligt voor de nieuwe regering een taak om daarin mee te gaan” – Jolande Sap, voorzitter Federatie voor Gezondheid.