Persoonlijke Gezondheidscheck werpt vruchten af

Persoonlijke Gezondheidscheck werpt vruchten af

NieuwsGezondheid

Uit onderzoek van Tranzo van de Universiteit Tilburg blijkt de Persoonlijke Gezondheidscheck (PGC) een veelbelovend e-health instrument ter bevordering van de volksgezondheid. Zowel huisartsen als deelnemers zijn overwegend positief over het initiatief en deelnemers geven aan na gebruik meer motivatie te hebben om aan hun gezondheid te werken.

De Persoonlijke Gezondheidscheck is ontwikkeld door het NIPED samen met onder andere huisartsen, gezondheidsfondsen en GGD GHOR Nederland. De check biedt gebruikers meer inzicht in hun gezondheid en leefstijl en zet aan tot verbetering hiervan. Het e-health instrument is in 2016 ingevoerd in vier Brabantse gemeenten als gezondheidsinterventie.

Gebruiksvriendelijk

Tranzo heeft het onderzoek uitgevoerd in samenwerking met GGD West-Brabant, GGD Hart voor Brabant en het NIPED. Het onderzoek wijst uit dat deelnemers het e-health instrument gebruiksvriendelijk vinden. De informatie is eenvoudig te begrijpen en de leefstijladviezen blijken goed op te volgen te zijn. De deelnemers geven dan ook aan dat ze de leefstijladviezen op volgen of althans pogingen daartoe doen.

Op dit moment is het nog niet mogelijk om een betrouwbare vertaling van de resultaten naar de algemene populatie van gemeenten en het gemeentelijk beleid te maken zoals dat wordt gedaan met de gezondheidsmonitor uitgevoerd door de GGD’en. Dit komt omdat er in de vier gemeenten onvoldoende inwoners reageerden op de uitnodiging voor deelname aan de PGC.

Download de factsheet en praktische handreiking voor gemeenten.