Ingezonden brief: pleidooi voor gezamenlijk werken aan gezondheid

Ingezonden brief: pleidooi voor gezamenlijk werken aan gezondheid

NieuwsGezondheid

Op zaterdag 4 november stond er een ingezonden brief in het Algemeen Dagblad (AD) ondertekend door GGD GHOR Nederland en Beweegalliantie, Jantje Beton, JOGG, VNO-NCW & MKB-Nederland, Alles is Gezondheid, Instituut Positieve Gezondheid, Samenwerkende Gezondheidsfondsen, Federatie voor Gezondheid, Branchevereniging Spelen en Bewegen, Vereniging Arts en Leefstijl, Pharos, Artsenfederatie KNMG.

In de brief roepen de ondertekenende partijen op tot een breed gedragen visie op hoe we Nederland gezond houden. Daarnaast pleiten we voor een gezamenlijke aanpak om gezondheid te bevorderen vanaf de jongste jeugd.

GGD GHOR Nederland ondertekende deze brief omdat ook wij van mening zijn dat het van groot belang is om mensen gezonder maken in plaats van te wachten totdat zij (vermijdbaar) ongezond of ziek worden. Daarnaast steunen wij het pleidooi om dit als een gezamenlijke taak te zien. Een gezonde leefstijl is meer dan een individuele verantwoordelijkheid. Het is een collectieve verantwoordelijkheid van scholen, huisartsen, werkgevers, bedrijven, welzijnsorganisaties, sportclubs, media, wethouders, gedeputeerden, ouders, de hele samenleving.

De gezondheid van mensen is hun én ons grootste goed en daar moeten we als samenleving samen in optrekken. Op deze manier zorgen we ervoor dat iedereen in Nederland gelijke kansen heeft op gezondheid.

U kunt hier het gezamenlijk pleidooi lezen.