Elk kind heeft recht op een positieve en gezonde seksuele ontwikkeling

Elk kind heeft recht op een positieve en gezonde seksuele ontwikkeling

NieuwsPreventie

Relationele en seksuele vorming draagt bij aan een positieve en gezonde seksuele ontwikkeling van kinderen. Ook voorkomt dit later in het leven vaker onbedoelde (tiener)zwangerschappen. GGD’en stimuleren en ondersteunen structurele inbedding van relationele en seksuele vorming in het primair onderwijs.

Door vroegtijdig aandacht te besteden aan relaties en seksualiteit op school krijgen kinderen betrouwbare informatie en vaardigheden mee voor een gezonde en positieve seksuele ontwikkeling. Een die past bij hun leeftijd en belevingswereld én hen helpt om nu en op latere leeftijd verantwoorde en gezonde keuzes te maken. Dit blijkt wel uit de toename van onbedoelde (tiener)zwangerschappen in 2022. Daarnaast is het sinds 2012 verplicht om lessen over relationele en seksuele vorming te geven in het primair en voortgezet onderwijs. Scholen kunnen hierbij verschillende erkende lespakketten inzetten in het kader van relationele en seksuele vorming, die aansluiten bij iedere leeftijdscategorie en doelgroep. Van deze erkende interventies is aangetoond dat ze effectief, van goede kwaliteit en goed toepasbaar zijn in het onderwijs. GGD’en bieden scholen hierbij professionele ondersteuning en advies. GGD’en stimuleren scholen om hier ook structureel aan te werken en dit goed in te bedden in het schoolbeleid.

Week van de Lentekriebels: versterk de weerbaarheid van kinderen

Scholen kunnen ervoor kiezen om extra aandacht te besteden aan het thema of een opstap te maken naar meer structurele en schoolbrede aandacht via themaweken. Zo start vandaag de 19e editie van de Week van de Lentekriebels – een nationale projectweek voor het speciaal- en basisonderwijs waarbij scholen lesgeven over weerbaarheid, relaties en seksualiteit. De Week wordt georganiseerd door Rutgers in samenwerking met de GGD’en. Deelnemende scholen geven een week lang les over weerbaarheid, relaties en seksualiteit. Scholen die deelnemen aan deze themaweek kunnen verdere ondersteuning vragen van een GGD in de eigen regio. De GGD’en bieden hierin maatwerk en kijken naar wat past bij de wensen en behoeften die spelen. Bijvoorbeeld adviezen voor scholen om ouders te betrekken.

Het thema van de Week van de Lentekriebels in 2024 is ‘Weerbaar online’. Kinderen leren hoe ze veilig gebruik kunnen maken van het internet en social media. In de bovenbouw leren ze ook hoe ze zichzelf kunnen beschermen tegen het onbedoeld tegenkomen van naaktbeelden. Meer over de Week vindt u op www.weekvandelentekriebels.nl.