Prenataal huisbezoek kwetsbare ouders wordt onderdeel van de jeugdgezondheidszorg

Prenataal huisbezoek kwetsbare ouders wordt onderdeel van de jeugdgezondheidszorg

NieuwsJeugd

Vandaag heeft de Tweede Kamer ingestemd met een wijziging van de Wet publieke gezondheid die regelt dat vanaf volgend jaar alle gemeenten kwetsbare ouders al voor de geboorte hulp en ondersteuning via de jeugdgezondheidszorg (JGZ) kan bieden. Dit doen zij door aanstaande ouders een prenataal huisbezoek aan te bieden, op het moment dat er aanwijzingen of signalen zijn dat er sprake is van een kwetsbare situatie. Met deze wijziging is ook geregeld dat hier de komende jaren een budget van 5,3 miljoen euro beschikbaar voor is.

Concreet betekent de wetswijziging dat de JGZ-professionals eerder bij kwetsbare ouders kunnen inspringen. Omdat een JGZ-verpleegkundige kan schakelen tussen het medische, sociale en het gezondheidsdomein, kan heel gericht hulp en ondersteuning worden geboden. Het prenatale huisbezoek aan kwetsbare ouders is een belangrijke versterking van het actieprogramma Kansrijke Start. Met het actieprogramma wordt gestimuleerd dat partijen rondom de eerste 1000 dagen van een kind lokaal de handen ineenslaan om meer kinderen een kansrijke start te bieden.

Verschillende gemeenten bieden nu al een prenataal huisbezoek in het pakket JGZ. Vanaf 2022 geldt dat dus voor alle gemeenten in Nederland. GGD GHOR Nederland juicht dit toe, vanuit het standpunt dat ieder kind in Nederland dezelfde kansen voor gezond opgroeien moet krijgen. Ongeacht in welke gemeente je wieg staat.