Prenataal huisbezoek versterkt kansrijke start

30 juni 2022Jeugd & Opvoeden

De gezondheid voor, tijdens en na de geboorte blijkt een belangrijke voorspeller van zowel fysieke als mentale problemen op latere leeftijd. Met de wet ‘Prenataal huisbezoek door de Jeugdgezondheidszorg’ (PHB JGZ) krijgen alle gemeenten vanaf 1 juli 2022 de taak om een prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg (JGZ) aan de zwangere en/of hun gezin in een kwetsbare situatie te bieden.

GGD GHOR Nederland juicht dit toe, vanuit het standpunt dat ieder kind in Nederland dezelfde kansen voor gezond opgroeien moet krijgen. Ongeacht in welke gemeente je wieg staat. Ton Coenen: “Preventie is een kostbaar maar kwetsbaar goed. Het is nodig dat in elke regio, iedere inwoner, recht heeft op voldoende, kwalitatief goede gezondheidsbevorderende en gezondheidsbeschermende maatregelen. Kwetsbare mensen horen hierbij extra aandacht te krijgen. En dat moet wettelijk goed geregeld en ondersteund worden en vergt een serieuze financiële investering,”

Gerichte hulp

Concreet betekent de wetswijziging per 1 juli dat de JGZ-professionals eerder bij kwetsbare ouders kunnen inspringen. Omdat een JGZ-verpleegkundige kan schakelen tussen het medische, sociale en het gezondheidsdomein, kan heel gericht hulp en ondersteuning worden geboden. Met deze wijziging is ook geregeld dat hier de komende jaren een budget van 5,3 miljoen euro beschikbaar voor is.

Ondersteuning voor professionals

Om professionals te ondersteunen werd hiervoor eerder al een handreiking ontwikkeld. Daarnaast ontwikkelden het NCJ en het College Perinatale Zorg (CPZ) in opdracht van VWS hybride workshops voor lokale bijeenkomsten. Deze informatie is te vinden op de website van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ). Het is de bedoeling om de hybride workshop regionaal/lokaal te gebruiken, bijvoorbeeld binnen lokale coalities, om samen in gesprek te gaan over de regionale/lokale implementatie van het huisbezoek.

Kansrijke Start

Het prenatale huisbezoek aan kwetsbare ouders is een belangrijke versterking van het actieprogramma Kansrijke Start.

Prenataal huisbezoek kwetsbare ouders wordt onderdeel van de jeugdgezondheidszorg

22 jun 2021 Jeugd & Opvoeden

Vandaag heeft de Tweede Kamer ingestemd met een wijziging van de Wet publieke gezondheid die regelt dat vanaf volgend jaar alle gemeenten kwetsbare ouders al voor de geboorte ... Lees meer

Lees meer over

Minister Hugo de Jonge praat in Kerkrade over ‘Kansrijk van start’

30 jan 2019 Jeugd & Opvoeden

Minister Hugo de Jonge brengt vandaag een werkbezoek aan Zuid-Limburg. Hij praat met betrokkenen over ‘Kansrijk van Start’, een netwerk van professionals die de eerste duizend dagen ... Lees meer

Lees meer over