Preventie in Integraal Zorgakkoord, een mooi begin

Preventie in Integraal Zorgakkoord, een mooi begin

NieuwsPreventie

Vrijdag 16 september is het Integraal Zorgakkoord (IZA) ondertekend. Een akkoord dat voor de komende jaren richting moet geven aan de zorg. Niet alleen de cure (behandelen) en de care (verzorgen), maar ook preventie is onderdeel van het IZA. Preventie is immers voor de gezondheid van alle mensen in Nederland van groot belang. GGD GHOR Nederland is blij dat er deze keer ook aandacht is voor preventie in het akkoord. Directe betrokkenheid van de belangrijkste partner in preventie (de GGD) bij de totstandkoming van het akkoord was logisch geweest en is voor de uitvoering onmisbaar.

Niet alle partijen zijn gerust op de uitkomst van het IZA. Ook voor de GGD’en zal de uitvoering de proef op de som zijn. De GGD’en, als hoeders van de publieke gezondheid, waren niet rechtstreeks betrokken bij de totstandkoming van het IZA. Hiermee is de kans gemist om de uitvoering van preventie goed te borgen in het akkoord.

Samenwerking

Wel zien we ruimte om bij de uitwerking van het akkoord om volop aan tafel te zitten. GGD GHOR Nederland ziet kansen in samenwerking op dit thema met landelijke partijen als de zorgverzekeraars en de Vereniging Nederland Gemeenten (VNG). De uitvoering moet plaats vinden in de regio en daar zullen de GGD’en in samenwerking met onder meer zorgverzekeraars, gemeenten, sociale teams, huisartsen en ziekenhuizen aan tafel moeten en werken aan preventie en gezondheid.

In het IZA worden ook betere afspraken gemaakt rond acute zorg, waarbij de regionale GHOR-bureaus in de regionale acute zorg zullen bijdragen aan de uitvoering. Een belangrijk punt, zeker gezien de ervaringen met langdurige grote belasting van acute zorg van de afgelopen jaren.

Aanbod

Om ervoor te zorgen dat de IZA-doelen ook echt behaald worden, bieden de 25 GGD’en hun expertise aan op vijf punten in het IZA.
1. gezondheid in regio- en ROAZ-beelden
2. data en digitalisering
3. continuïteit acute zorg
4. arbeidsmarkt
5. duurzame zorg

De noodzaak om in het belang van de publieke gezondheid fors in te zetten op preventie is helder. GGD GHOR Nederland biedt niet alleen haar kennis, ervaring en regionale preventie-infrastructuur voor aan, maar doet ook een dringende oproep aan alle partijen in de zorg om de publieke gezondheid te betrekken bij de uitwerking van IZA.