Quarantainecoaches landelijk actief

Quarantainecoaches landelijk actief

NieuwsCoronavirus

Op 1 februari zijn de GGD’en, het Rode Kruis en het ministerie van VWS in de regio’s Drenthe en Kennemerland een pilot gestart met ‘quarantainecoaches’. Inmiddels is deze pilot afgerond en hebben de partijen besloten om de quarantainecoaches landelijk in te zetten.

Doel quarantainecoaches
Quarantainecoaches ondersteunen mensen die psychische of praktische problemen ervaren tijdens de quarantaine. Dit is een aanvulling op de begeleiding en hulp die er nu al is voor mensen die in quarantaine gaan, zoals de aandacht die GGD-medewerkers tijdens bron- en contactonderzoek besteden aan sociale en praktische dilemma’s. Of de quarantainegids met praktische tips en ondersteuning.

Resultaten pilot
De pilot met quarantainecoaches is geëvalueerd door The Healthcare Innovation Center (THINC.), een onderdeel van het UMC Utrecht. Zij hebben onder andere geëvalueerd hoe de gecoachte mensen de geboden hulp hebben ervaren.

Tussen 1 en 21 februari is aan 1762 mensen hulp van een quarantainecoach aangeboden. 41 mensen van uiteenlopende leeftijden gaf aan behoefte te hebben aan een coach. Een deel van de mensen had bij contact met het Rode Kruis geen hulp meer nodig. Uiteindelijk zijn 14 mensen geholpen door een quarantainecoach. Veel gecoachte mensen hadden behoefte aan extra informatie over quarantaine of aan een luisterend oor. De coaches hebben enkele keren hulpverleners van het ‘Let op Elkaar’-netwerk van het Rode Kruis ingeschakeld. Deze hulpverleners hielpen met boodschappen doen of de hond uitlaten. Ook hebben de coaches een aantal mensen begeleid bij het benaderen van de huisarts voor extra medische hulp. De coaches hebben in enkele situaties echt schrijnende problematiek verholpen.

Van de daadwerkelijk gecoachte mensen heeft driekwart aangegeven dat de coach geholpen heeft bij het doorkomen van de quarantaineperiode.

Landelijke uitrol
Vanwege deze resultaten, hebben de GGD GHOR Nederland, het Rode Kruis en het ministerie van VWS besloten om de quarantainecoaches landelijk in te zetten. De schrijnende problematiek die in beperkte situaties verholpen kon worden is genoeg reden om op te schalen. De GGD-medewerkers die de mensen spraken die in quarantaine moesten, konden tijdens de pilot goed inschatten wie hulp nodig had en wie niet. Daarom is ervoor gekozen om de quarantainecoach landelijk gericht aan te bieden. Hulp van de quarantainecoach wordt dus niet aan iedereen aangeboden.

Demissionair minister De Jonge (VWS): “Quarantaine is geen pretje, zo heb ik vorige week zelf nog ondervonden. Het is taai en het is saai. Maar essentieel om verdere verspreiding te voorkomen. Belangrijk dat we daarom daar waar een steuntje in de rug nodig is dat ook aan kunnen bieden. Quarantainecoaches helpen daarbij.”

Het aanbieden van de quarantainecoach is in het proces van het bron- en contactonderzoek opgenomen. De GGD-medewerkers die mensen spreken die in quarantaine moeten, maken een inschatting of actieve ondersteuning nodig is. Vervolgens verwijzen zij mensen door naar de hulplijn van het Rode Kruis, die de coaches inschakelt. De quarantainecoaches zijn sinds maandag landelijk actief. Bij de opschaling is rekening gehouden met al bestaande, lokale initiatieven. In regio’s waar al een soortgelijk hulpaanbod aanwezig is, wordt de coach niet ingezet.

Waarom quarantaine?
Quarantaine is heel belangrijk om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Blijf altijd thuis als u klachten heeft die passen bij corona. Of als u extra risico heeft gelopen op besmetting. Ontvang geen bezoek. Zo voorkomt u dat u corona ongemerkt verspreidt.