Reactie GGD’en op 124e en 125e OMT-advies en lijn kabinet

Reactie GGD’en op 124e en 125e OMT-advies en lijn kabinet

NieuwsCoronavirus

De GGD’en begrijpen de druk die er ligt om het middelbaar en hoger onderwijs voor studenten open te stellen, in het belang van het welzijn van de studenten en de kwaliteit van het onderwijs. Desalniettemin vinden de GGD’en de openstelling te vroeg en wordt een risico gesignaleerd op toename in aantal besmettingen die gepaard gaat met deze eerdere openstelling dan het OMT heeft geadviseerd, namelijk op 19 september.

Pas op dat moment heeft iedereen de gelegenheid gehad om volledig gevaccineerd te zijn, inclusief de periode van 2 weken immuniteitsopbouw. André Rouvoet, voorzitter GGD GHOR Nederland: “Mét het OMT vinden wij dat waakzaamheid juist in deze komende weken geboden blijft, willen we de versoepelingen verantwoord kunnen blijven voortzetten.”

De GGD’en wijzen erop dat op 30 augustus niet iedereen – jong en oud – is gevaccineerd. Op dit moment zijn circa twee miljoen mensen niet gevaccineerd. Zij zijn niet immuun tegen het virus en lopen dus het risico om besmet te raken. Daarbij komen de terugkerende vakantiegangers eind augustus, die ook besmettingen met zich mee kunnen brengen. Het risico van uitbraken binnen het onderwijs is reëel, en deze uitbraken kunnen vervolgens ook weer leiden tot het risico’s op besmettingen buiten het onderwijs.

Daarnaast bestaat het risico dat onder invloed van het loslaten van de 1,5 meter maatregel binnen het onderwijs, in de samenleving het sentiment ontstaat dat de 1,5 meter maatregel ook elders losgelaten kan worden. “We hebben de ervaring van de te snelle versoepeling eind juni (‘dansen met Jansen’) daarbij nog scherp op het netvlies,” aldus Rouvoet.

Nu de openstelling van het middelbaar en hoger onderwijs toch plaatsvindt doen de DPG’en daarom de oproep om er met elkaar op toe te zien dat we met zijn allen de nog geldende maatregelen naleven. Rouvoet: “Specifiek vragen we aan onderwijsbestuurders om hun leerlingen/studenten aan te spreken om zich buiten de onderwijsinstellingen aan de 1,5 meter maatregel te blijven houden. Maar niet alleen jongeren; het houden aan de maatregelen is een collectieve verantwoordelijkheid van de gehele maatschappij.”

De GGD’en bereiden zich voor op een toename in het aantal besmettingen, onder andere door voldoende Bron en contactonderzoek (BCO)-capaciteit beschikbaar te hebben. Daarbij doen de GGD’en een oproep – specifiek aan jongeren – om de GGD Contact-app te downloaden. Met deze app hebben zij zelf een rol in het BCO: bij een positieve besmetting kan iemand zelf op snelle wijze al zijn/haar contacten informeren.

Image about: Vluchtelingen Oekraïne

Vluchtelingen Oekraïne

De verschrikkelijke situatie in de Oekraïne maakt dat vele inwoners van dat land hun thuis ontvluchten. GGD’en en GHOR dragen ...

Lees meer
Lees meer over Vluchtelingen Oekraïne