Richtlijnen voor restvaccins

20 april 2021Coronavirus

In samenspraak met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zijn er richtlijnen geformuleerd met als doel om ook eventuele restvaccins optimaal te benutten. Dit heeft geleid tot een prioritering van doelgroepen die hiervoor in aanmerking komen.

Het uitgangspunt is dat zoveel als mogelijk moet worden voorkomen dat er aan het einde van de dag sprake is van restvaccins. Dat doen de GGD’en door aan het einde van de dag geen nieuwe flacons open te maken tenzij het echt nodig is. Doorgaans blijft er hooguit een handjevol restvaccins op een priklocatie over.

Volgens de huidige prioritering komen in eerste instantie medewerkers van vaccinatielocaties in aanmerking die in direct contact staan met gevaccineerden. Daarna komen medewerkers uit nabijgelegen ziekenhuizen of medische centra in aanmerking of het overige zorgpersoneel van de GGD.

De GGD’en worden dagelijks geconfronteerd met schrijnende situaties waarin mensen die nog niet aan de beurt zijn om begrijpelijke – vaak medische – redenen vragen om een vaccinatie. Deze regeling geeft regio’s de ruimte om hierover met regionale zorgpartners afspraken te maken, zodat deze zorgpartners zelf mensen met (hoog) medisch risico (‘schrijnende gevallen’) kunnen aandragen.

Klik hier voor de notitie.

Lees meer:

Het testen van kinderen

23 sep 2021 Coronavirus

We kunnen het ons voorstellen dat u vragen heeft over het testen van kinderen. Wanneer is het nodig? Waarom is het nodig? Hoe gaat dat testen in zijn ... Lees meer

Lees meer over

Start Integrale Gezondheidsmonitor COVID-19: grootschalig onderzoek naar impact coronacrisis op publieke gezondheid

23 sep 2021 Coronavirus

Het RIVM, GGD'en in samenwerking met GGD GHOR Nederland, onderzoeksinstituut het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum - samen het Netwerk GOR - hebben een nieuwe monitor ontwikkeld: ... Lees meer

Lees meer over