Risicovol gedrag oorzaak van stijgend aantal coronabesmettingen

Risicovol gedrag oorzaak van stijgend aantal coronabesmettingen

NieuwsCoronavirus

Feestjes en sociale ontmoetingen thuis en in horeca waarin de 1,5 meter niet wordt aangehouden; niet in isolatie of quarantaine willen gaan; contacten verzwijgen tijdens het bron- en contactonderzoek. GGD-medewerkers zien het vaker langs komen in hun dagelijkse praktijk. Dit risicovol gedrag leidt tot een stijgend aantal besmettingen en het belemmert GGD’en om hun werk te doen.

GGD’en zijn een belangrijke schakel in de bestrijding van COVID-19 en worden als eerste geconfronteerd met de grote toename van het aantal besmettingen. De GGD’en doen er alles aan om verdere verspreiding te voorkomen. Zo zetten zij maximaal capaciteit bij. Maar als mensen zich niet aan de gedragsregels van de Overheid (blijven) houden, belemmert dit GGD’en in hun werk en is het onmogelijk om verder verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Oplopende besmettingen

De afgelopen periode zien de GGD’en oplopende besmettingen in meerdere GGD-regio’s. Met name de regio’s van de vier grote steden, maar ook in de regio West-Brabant en Hollands Midden. Het percentage besmettingen stijgt hard. Dit heeft primair te maken met het gedrag van mensen. Door de vele bron- en contactonderzoeken die de GGD’en op dit moment doen, ontstaat er een steeds beter beeld van de verspreiding van het virus en dus ook van de situaties in de samenleving waar de GGD’en zich zorgen om maken. Er zijn opvallend veel overeenkomsten is de ervaring van de GGD’en waar het aantal besmettingen nu flink oploopt, namelijk:

· Mensen houden zich niet aan de afgesproken 1,5 meter afstand;

· Er is een toenemend aantal feestjes thuis en elders, met steeds meer nauwe contacten;

· Naast de feestjes thuis zijn er ook meer sociale bijeenkomsten, bruiloften en begrafenissen, waar de 1,5 meter afstand niet wordt nageleefd;

· Soms weigeren mensen, na advisering van de GGD, in isolatie/quarantaine te gaan;

· Soms weigeren mensen om hun contacten te benoemen tijdens een bron- en contactonderzoek, ook verzwijgen ze soms contacten.

Uit alle bron- en contactonderzoeken die de GGD’en nu doen, zien we primair dat het gedrag van mensen niet strookt met basisregels van de Overheid, waaronder de versoepeling heeft plaatsgevonden. De 1,5 meter afstandsregel wordt niet nagekomen. Dit komt vooral voor in situaties van (privé)feestjes en sociale ontmoetingen thuis en in horeca. Dit betreft veelal de leeftijdsgroep tot 40 jaar. Daarmee ontstaan via een stijgend aantal clusters bij verschillende GGD’en fors oplopende besmettingsaantallen. Als mensen zich niet aan de gedragsregels houden, dan is het dweilen met de kraan open.