Roadmap Testen, Traceren en Vaccineren Q4

Let op dit artikel is verouderd en bevat mogelijk informatie die niet meer juist is.

Roadmap Testen, Traceren en Vaccineren Q4

NieuwsCoronavirus

Op 1 oktober heeft André Rouvoet, voorzitter van GGD GHOR Nederland, de Roadmap Testen, Traceren en Vaccineren voor het vierde kwartaal van 2021 aangeboden aan Minister Hugo de Jonge. Dit deed hij namens de 25 DPG’en en GGD GHOR Nederland. De Roadmap is vervolgens op 12 oktober door Minister de Jonge gepresenteerd aan de Tweede Kamer. De Roadmap bevat een terugblik op het derde kwartaal van 2021 en een vooruitblik naar het vierde kwartaal. In dit nieuwsbericht staan een aantal highlights uit de Roadmap en een link naar het volledige document. 

Terugblik Q3 2021
Een onverwacht snelle stijging van het aantal besmettingen kenmerkte het begin van het derde kwartaal. Oorzaak hiervan was de opkomst van de deltavariant en de versoepelingen van de maatregelen in juni. Het aantal besmettingen, en daarmee het aantal afgenomen testen en uitgevoerde bron- en contactonderzoeken, bereikte halverwege juli een piek. Na deze piek was een daling zichtbaar en bleef het aantal besmettingen in augustus en september vervolgens stabiel, zij het hoger dan in juni. De GGD’en hebben zowel de stijging als de daling van het derde kwartaal goed kunnen opvangen. Een andere belangrijke ontwikkeling in het derde kwartaal was de sterke stijging van de vaccinatiegraad. In september was iedereen vanaf 12 jaar die dat wilde volledig gevaccineerd. Tot slot hebben de GGD’en in het derde kwartaal en tot op heden een grote inspanning geleverd voor het aanleveren van vaccinatie-, test- en herstelgegevens aan de CoronaCheck-app voor het Digitale Corona Certificaat (DCC). Ook is er naast deze reguliere datastroom een Back Office ingericht om mensen, bij wie bijvoorbeeld hun gegevens niet juist in het systeem stonden, aan een QR-code te helpen.

Vooruitblik Q4 2021
Het vierde kwartaal van 2021 kent nog veel onzekerheden als het gaat om de ontwikkeling van het coronavirus. Mede door de hoge vaccinatiegraad verwachten we dat er minder capaciteit bij de GGD’en nodig is voor covid-19-taken. Naast dat er minder vaccinatiecapaciteit nodig is, neemt ook de vraag naar testen af. En bij lagere besmettingscijfers is er ook minder capaciteit nodig voor bron- en contactonderzoek. Wel houden de GGD’en er rekening mee dat ze snel kunnen opschalen bij een eventuele volgende golf.

In de loop van oktober wordt ‘bron- en contactonderzoek (BCO) op maat’ ingevoerd. Dit is naar aanleiding van het 116e/ 117e OMT-advies. BCO op maat houdt in dat contacten van positief geteste personen worden gewaarschuwd op een manier die past bij de positief geteste persoon en het risico. De tool ‘GGD Contact’ die helpt bij het BCO-gesprek is begin oktober door alle GGD’en in gebruik genomen en wordt in de rest van het vierde kwartaal doorontwikkeld. Daarnaast staat het vierde kwartaal in het teken van het verder verhogen van de vaccinatiegraad in het algemeen en onder specifieke doelgroepen. De focus ligt op regionaal maatwerk en het geven van een derde prik aan mensen met een ernstig gecompromitteerd immuunsysteem.

De grootste uitdaging op het gebied van zorgcontinuïteit blijft het combineren van inhaalzorg en reguliere zorg. Verder wordt het ‘Deltaplan’ in het vierde kwartaal ten uitvoer gebracht. Het doel van dit plan is het datalandschap te stabiliseren en optimaliseren in het kader van de (covid-19) pandemiebestrijding. Ook gaat de Corona Programma Organisatie (CPO) verder met het verduurzamen en verankeren van de kennis en ervaring van het afgelopen anderhalf jaar. Deze kennis en ervaring wordt gebruikt in de ontwikkeling van een toekomstige organisatie die zich bezig moet gaan houden met de bestrijding van grootschalige infectieziekten. Hierin werken de GGD’en en GGD GHOR Nederland samen met de door het ministerie van VWS benoemde kwartiermaker. Tot slot wordt er in de Roadmap ook vooruitgeblikt op het eerste halfjaar van 2022.

De volledige Roadmap leest u hier.

Image about: Vluchtelingen Oekraïne

Vluchtelingen Oekraïne

De verschrikkelijke situatie in de Oekraïne maakt dat vele inwoners van dat land hun thuis ontvluchten. GGD’en en GHOR dragen ...

Lees meer
Lees meer over Vluchtelingen Oekraïne