Schaar je achter de ambities van het Preventieakkoord

Schaar je achter de ambities van het Preventieakkoord

NieuwsPreventie

Schaar je achter de ambities van het Nationaal Preventieakkoord in plaats van je te verliezen in de discussie over de maatregelen. Of je ze nu te slap of te stevig vindt. Kritisch zijn op het maatregelenpakket mag, maar vergeet niet dat het om een agenda voor de komende twintig jaar gaat.

De Tweede Kamer debatteert dinsdag 3 september over het Nationaal Preventieakkoord. Voor- en tegenstanders van het akkoord bestrijden elkaar over de exacte maatregelen om roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik tegen te gaan. Het is historisch dat er 70 (zeventig!) partijen uit zowel onderwijs, de zorg, het bedrijfsleven, de sport, de overheid en maatschappelijke organisaties zijn die zich in willen inzetten voor het waarmaken van deze ambities:

  • Halvering van het aantal overmatige drinkers
  • Geen zwangere of 18- er die drinkt
  • Geen kind dat nog rookt of ooit nog gaat roken
  • Een kwart minder mensen met obesitas
  • En 40 procent minder mensen met aan obesitas gerelateerde ziekten

Daar moet het gesprek over gaan. Die ambities moet je als Tweede Kamer willen steunen!

Lees verder op Skipr.nl.

Op 4 september gaf Hugo Backx zijn reflectie op het preventiedebat. Dit interview is diezelfde dag gepubliceerd op Zorgvisie.

‘Politieke steun voor het Preventieakkoord is historisch’

In een avondvullend debat schaarde de Tweede Kamer zich achter de grote lijnen van het Nationaal Preventieakkoord. Natuurlijk was er ook kritiek, een deel van de Kamer vond de concrete maatregelen die het kabinet neemt te ver gaan, een ander deel niet ver genoeg. Toch spreekt Hugo Backx, directeur van GGD GHOR Nederland, van een historisch moment. ‘Iedere fractie vond het Preventieakkoord een goed instrument. Dat geeft aan dat de noodzaak wordt gevoeld’, zegt hij.

Lees verder op Zorgvisie.nl.