Staatssecretaris Van Ooijen bezoekt GGD GHOR Nederland

Staatssecretaris Van Ooijen bezoekt GGD GHOR Nederland

Nieuws

Staatssecretaris Van Ooijen verdiept zich snel in de Publieke Gezondheid, dit tot grote vreugde van GGD GHOR Nederland. Na zijn bezoek aan GGD Hollands Midden vorige week, waarbij de jeugdgezondheidszorg centraal stond, was hij vandaag in Utrecht bij GGD GHOR Nederland. Nadat in vogelvlucht het brede werkveld van GGD en GHOR was besproken, is zijn aandacht gevraagd voor het herstel en de benodigde versterking van de publieke gezondheid.

De coronapandemie heeft laten zien hoe belangrijk preventie is, maar heeft tegelijkertijd blootgelegd dat de publieke gezondheid de afgelopen jaren ernstig verschraald is. De toenemende gezondheidsverschillen tussen bevolkingsgroepen in Nederland zijn een extra argument voor de noodzaak om voor iedereen, ongeacht waar je opgroeit of woont, een basis aan gezondheidsbevordering en gezondheidsbescherming ter beschikking te stellen.

Het nieuwe kabinet moet werk maken van het herstel en de versterking van de publieke gezondheid. Het is belangrijk om te werken aan een gezonde en weerbare bevolking, ook in het licht van een nieuwe gezondheidscrisis in de toekomst.  André Rouvoet, voorzitter GGD GHOR Nederland: “Een sterke publieke gezondheid is niet alleen nodig om voorbereid te zijn op toekomstige pandemieën, maar draagt ook bij aan het terugdringen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen. De basis van de publieke gezondheid, de GGD’en en GHOR-bureaus, dient over de volle breedte verstevigd te worden.

Ton Coenen, directeur GGD GHOR Nederland: “Een groot deel van ziektes en aandoeningen kan voorkomen worden door aanpassingen in fysieke en sociale omgeving en gedrag. De publieke gezondheid kan hier een forse bijdrage aan leveren. We hebben er bij de staatssecretaris op aangedrongen om met dit kabinet in de eerste plaats vaart te maken met de versterking van de infectieziektebestrijding, jeugdgezondheidszorg en een wettelijke basis voor gezondheidsbevordering”.

De aanwezige Directeuren Publieke Gezondheid benadrukten dat het belangrijk is dat aan inwoners uit verschillende gemeenten eenzelfde solide basis aan publieke gezondheid moet worden geboden. Goede preventie is de sleutel tot meer gezondheid en dat mag niet afhankelijk zijn van waar je wieg staat.

Het gesprek tussen de staatssecretaris, GGD GHOR Nederland, een aantal professionals van de GGD’en en drie Directeuren Publieke Gezondheid was plezierig en het was goed om te kunnen laten zien waar de GGD’en en GHOR-bureaus in Nederland voor staan: meer gezondheid voor iedereen in Nederland.