Start landelijk onderzoek naar impact corona op gezondheid volwassenen en ouderen

Start landelijk onderzoek naar impact corona op gezondheid volwassenen en ouderen

NieuwsGezondheid

De coronapandemie heeft impact op iedereen. Ook voor volwassenen en ouderen heeft deze periode fysieke en mentale gevolgen. De GGD’en brengen daarom de impact van corona op de gezondheid, leefstijl en het welzijn van volwassenen en ouderen in kaart. Dit doen zij met een landelijk vragenlijstonderzoek: de Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen & Ouderen 2022.

De Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen & Ouderen 2022 is een landelijk vragenlijstonderzoek dat dit jaar voor het eerst wordt uitgevoerd in het kader van de coronapandemie. Het is een grootschalig onderzoek naar de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van volwassenen en ouderen vanaf 18 jaar die in Nederland wonen. De resultaten vormen voor onder meer gemeenten de basis voor gezondheidsbeleid.

Deelname aan de monitor

Van 6 september tot en met 10 november 2022 krijgen volwassenen en ouderen door heel Nederland de kans om de vragenlijst online of op papier in te vullen. De doelgroep ontvangt per post een uitnodiging voor deelname aan het onderzoek. In de vragenlijst komen verschillende onderwerpen aan bod, waaronder gezondheid en welzijn, leefstijl, corona, sociale omgeving en ingrijpende gebeurtenissen. Er is ook een vragenlijst ter inzage. Deelname aan het onderzoek is vrijwillig en de antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt. Deelnemers die meer willen weten over hun gezondheid of vragen hebben, worden aan het eind van de vragenlijst doorverwezen naar websites met goede en betrouwbare informatie.

Van onderzoeksresultaten naar beleid

Door het invullen van de vragenlijst helpen volwassenen en ouderen zichzelf en leeftijdsgenoten in de regio. Deelnemers geven informatie die voor gemeenten van belang is voor het maken van beleid en het ondernemen van actie voor hun volwassen en oudere inwoners.

Alle GGD’en doen mee om de gezondheid van volwassenen en ouderen een boost te geven

Alle GGD’en in Nederland doen mee aan de Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen & Ouderen 2022 en vragen deze op gelijke wijze en in dezelfde periode uit. De resultaten van dit vragenlijstonderzoek zijn medio 2023 beschikbaar en geven een overzicht van de gezondheid, het welzijn,de leefstijl en de impact van corona. Omdat alle GGD’en meedoen, ontstaan resultaten op landelijk-, regionaal- en gemeenteniveau. Dit maakt het mogelijk om resultaten te vergelijken. Mede op basis van deze resultaten ontwikkelen het Rijk en de gemeenten landelijk en lokaal gezondheidsbeleid. Zo geeft de Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen & Ouderen 2022 een boost aan de gezondheid en het welzijn van volwassenen en ouderen in Nederland.

Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen & Ouderen 2022

De GGD’en voeren de Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen & Ouderen 2022 uit in het kader van het ZonMw-programma COVID-19. In dit onderzoek wordt samengewerkt met GGD GHOR Nederland, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het CBS, het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum. Het onderzoek is bedoeld om de fysieke en mentale gezondheidseffecten bij volwassenen en ouderen als gevolg van de coronacrisis inzichtelijk te maken. De Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen & Ouderen 2022 is een extra meting. Meer informatie over de Gezondheidsmonitors vindt u op www.monitorgezondheid.nl.