Start pilot met quarantainecoaches

Start pilot met quarantainecoaches

NieuwsCoronavirus

Quarantaine is heel belangrijk om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Blijf altijd thuis als u klachten heeft die passen bij corona. Of als u extra risico heeft gelopen op besmetting. Ontvang geen bezoek. Zo voorkomt u dat u corona ongemerkt verspreidt.

Extra hulp en ondersteuning

Maar een periode in quarantaine kan psychisch, sociaal én praktisch zwaar zijn. Sommige mensen kunnen wat extra hulp en ondersteuning goed gebruiken. Daarom starten de GGD’en, het Rode Kruis en het ministerie van VWS op maandag 1 februari met een pilot met zogenoemde ‘quarantainecoaches’. Het primaire doel van de pilot is mensen ondersteunen die psychosociale of praktische bezwaren ervaren tijdens de quarantaine. Bijkomend voordeel is dat het mensen helpt de quarantaineregels beter na te leven.

De quarantainecoaches zijn een uitbreiding van de begeleiding en hulp die er nu al is voor mensen die in quarantaine zitten/moeten. GGD-medewerkers besteden in hun gesprekken in het kader van bron- en contactonderzoek al aandacht aan de sociale en praktische dilemma’s. En zij verwijzen naar hulplijnen van bijvoorbeeld het Rode Kruis, de ANBO of de Luisterlijn en naar websites van hulporganisaties. Ook is er de quarantainegids met praktische tips en ondersteuning.

Quarantainecoachen helpen

Ondanks al deze mogelijkheden, hebben sommige mensen nog extra behoefte aan begeleiding, informatie en ondersteuning tijdens de quarantaineperiode. Quarantainecoaches voorzien in die behoefte. De quarantainecoach houdt contact met de persoon die in quarantaine moet en helpt bij het vinden van de weg naar passende hulp. Voor hulp in de nabije omgeving heeft het Rode Kruis hulpverleners klaarstaan via het ‘Let op Elkaar’-netwerk. Deze hulpverleners kunnen bijvoorbeeld boodschappen doen, maar ook een luisterend oor bieden als iemand zich eenzaam voelt.

De quarantainecoaches zijn in eerste instantie bereikbaar via een algemeen telefoonnummer. Later kunnen zij ook mensen, die dat willen, actief nabellen. De GGD-medewerker schat in of actieve ondersteuning nodig is als zij de mensen die in quarantaine moeten spreken. Is dit het geval, dan worden deze mensen doorgeleid naar de quarantainecoaches. De quarantainecoach houdt tijdens de quarantaineperiode indien nodig meermalen contact en inventariseert de problemen.

Start pilot

De pilot start vanaf 1 februari in enkele regio’s. Daarna wordt besloten of en hoe de inzet van quarantainecoaches verder wordt vormgegeven.