“Ziekte vaker voorkomen kan, maar daar lijken we niet voor te kiezen”

15 september 2020Coronavirus

Als de coronacrisis iets duidelijk maakt, is het hoe onze vrijheid gekoppeld is aan onze gezondheid. Met corona op een schaal die iedereen raakt en de voorpagina’s van de kranten dag in dag uit beheerst. André Rouvoet, voorzitter van GGD GHOR Nederland, roept daarom het Kabinet en de Kamer op om te zorgen voor een structurele brede basis voor de publieke gezondheid.

André Rouvoet is er heel duidelijk over: “De zojuist gepubliceerde begroting 2021 moet worden benut om een sterke uitgangspositie voor publieke gezondheid te creëren zodat we klaarstaan voor een volgende gezondheidscrisis.”

Een basis waarin het niet uitmaakt waar je wieg staat maar je altijd kunt rekenen op een brede ondersteuning op maat vanuit de jeugdgezondheidzorg en waarin voldoende artsen infectieziektebestrijding beschikbaar zijn wanneer dat nodig is. Dit vraagt om een ander perspectief, een andere benadering: van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag. Ziekte vaker voorkomen kan, maar daar moeten we wel voor kiezen, nu.

De 25 GGD’en moeten roeien met de riemen die zij van de gemeenten krijgen en die riemen worden steeds korter. De infrastructuur van de GGD’en en GHOR-bureaus is een stevige fijnmazige structuur die al meer dan 100 jaar bestaat en al 30 jaar wettelijk is vastgelegd. Een stelsel waar veel ons omringende landen jaloers op zijn. Dit landelijk dekkend stevig regionaal netwerk in zorg en kennis, is de spin in het web is als het gaat over zorg en veiligheid, acteren in crisistijd en om crises te voorkomen.

André Rouvoet wil met Kabinet, VNG en zorgverzekeraars aan tafel om te spreken over structureel solide publieke gezondheid en een steviger en ambitieuzer preventiebeleid: “Maak de komende jaren niet dezelfde fout als in het verleden: publieke gezondheid is te belangrijk om deze het slachtoffer te maken van gemeentelijke bezuinigingen. Vroeg of laat betalen we de prijs als we niet nu, radicaal, kiezen voor gezondheid.”

Dagelijkse update vaccinaties coronavirus door de GGD’en

22 jan 2021 Coronavirus

Op deze plek wordt dagelijks de voortgang gepresenteerd van het aantal vaccinaties tegen het coronavirus dat door de GGD’en is gezet. Het gaat hier om het aantal ... Lees meer

Lees meer over

GGD’en starten komende week vaccinaties ouderen

20 jan 2021 Coronavirus

Vandaag kondigde minister De Jonge aan dat ook mensen van boven de 90 en boven de 85 versneld gevaccineerd worden. De GGD'en gaan de mobiele ouderen uit deze groep vaccineren ... Lees meer

Lees meer over