Steeds minder gemeenten blijven achter in toezicht kinderopvang

Steeds minder gemeenten blijven achter in toezicht kinderopvang

NieuwsJeugd

De Inspectie van het Onderwijs constateert dat het toezicht en handhaving kinderopvang door gemeenten en GGD’en weinig risico’s kent.

Dit blijkt uit het rapport ‘Toezicht en handhaving kinderopvang‘. Landelijke rapportage 2016’ dat de Inspectie van het Onderwijs dinsdag bekend heeft gemaakt. In dit eerste deel beschrijft de inspectie hoe gemeenten hun taken uitvoeren.

Gemeenten hebben verschillende taken rond de kinderopvang. Ze moeten een register bijhouden, de GGD’en toezicht laten uitvoeren op de kinderopvanglocaties en handhavend optreden als er tekortkomingen zijn vastgesteld. Uit het rapport blijkt dat het landelijk register goed bijgehouden worden. Ook worden bijna alle verplichte onderzoeken bij kinderopvang-locaties uitgevoerd door de GGD.

Bij de onderzoeken blijkt het minder vaak nodig om tekortkomingen te herstellen. In 2016 gaf de GGD in 25% van de onderzoeken het advies om te handhaven. In 2014 lag dat tussen de 35% en 40%.

Volgens de Inspectie van het Onderwijs draagt het toepassen van overleg en overreding bij aan het terugdringen van het aantal tekortkomingen. (Kleine) tekortkomingen worden namelijk direct hersteld en de GGD stelt vervolgens minder overtredingen vast.