Nederland test, traceert en vaccineert verder in strijd tegen corona

Nederland test, traceert en vaccineert verder in strijd tegen corona

NieuwsCoronavirus

Minister De Jonge heeft de ‘Roadmap Testen, Traceren en Vaccineren’ over het tweede kwartaal naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze was eerder door André Rouvoet namens de GGD’en aan minister De Jonge aangeboden. In de roadmap staat onder andere hoe de uitbreiding van de vaccinatiecapaciteit zal verlopen. De GGD’en bereiden zich voor om vanaf mei 1,5 miljoen vaccinaties per week te kunnen verrichten. Dit is een verdubbeling van de capaciteit die aanvankelijk was voorzien. Het daadwerkelijke aantal vaccinaties dat de GGD’en kunnen toedienen blijft uiteraard afhankelijk van de hoeveelheid vaccins die de GGD’en ter beschikking worden gesteld door het RIVM.

Roadmap

Ieder kwartaal stelt GGD GHOR Nederland een Roadmap Testen, Traceren en Vaccineren op. In iedere roadmap wordt een korte terugblik gegeven op het afgelopen kwartaal en uit de doeken gedaan welke bijdrage GGD’en hebben geleverd bij de bestrijding van het COVID-19-virus. Daarnaast wordt de inzet van GGD’en in het komende kwartaal beschreven wat betreft testen, traceren en vaccineren.

Vaccineren

Tot en met 31 maart 2021 hebben de GGD’en 1,7 miljoen vaccinaties gezet. 522.535 mensen hebben zowel de 1e als de 2e vaccinatie gehad. De komende 3 maanden staan in het teken van de grootschalige uitbreiding van de vaccinatiecapaciteit. Landelijk wordt er toegewerkt naar een capaciteit waarbij alle vaccinerende partijen samen 2,5 miljoen vaccins per week kunnen toedienen. De GGD’en zijn per april in staat zijn om structureel 1,3 miljoen vaccinaties per week te zetten. In mei wordt het mogelijk om 1,5 miljoen vaccinaties per week te zetten.

Om dit mogelijk te maken wordt het aantal locaties uitgebreid van 80 naar ongeveer 160. De meeste vaccins zullen worden gezet op grotere locaties. Daar kan vaccinatie op de meest efficiënte manier gebeuren met relatief weinig personeel. Ook kleinschalige locaties blijven in gebruik. Voor de GGD’en blijft het motto wat betreft locatiekeuze: grootschalig als het nodig is en fijnmazig als het kan.

Door het vaccinatieproces en het bijbehorende administratieve proces nog beter op elkaar aan te sluiten, is het mogelijk het aantal vaccinaties per locatie te verhogen. Belangrijk aandachtspunt hierbij is de werving van personeel. Bij een maximale vaccinatiecapaciteit is zo’n 12.500 fte nodig. In de praktijk zal het gaan om ca. 30.000 medewerkers.

Om te zorgen dat vaccinatieafspraken daadwerkelijk kunnen worden gemaakt, wordt het landelijke callcenter uitgebreid. Ook wordt het online portaal dat sinds 1 maart actief is nadrukkelijk ingezet.

Testen

In het tweede kwartaal kunnen de GGD’en, net als in het eerste kwartaal, ruim 5 miljoen testen per maand (175.000 per dag) afnemen. Inmiddels gebruiken de GGD’en hiervoor in totaal 245 testlocaties.

Het komende kwartaal wordt opnieuw aandacht besteed aan de introductie van snellere testen. De inzet van antigeen sneltesten wordt in het tweede kwartaal uitgebreid. Antigeen sneltesten komen – behalve op de XL-locaties – ook beschikbaar op reguliere bestaande testlocaties in diverse GGD-regio’s.

Traceren

Sinds januari 2021 kunnen de GGD’en zo’n 136.000 reguliere bron- en contactonderzoeken per maand uitvoeren. Per dag zijn dat 4.400 reguliere bron- en contactonderzoeken. Risicogestuurd BCO vindt plaats wanneer het aantal gerapporteerde besmettingen per dag hoger is dan 4.400. In het tweede kwartaal is het streven om te werken met een flexibeler capaciteitsmodel. Hierbij zal meer worden gestuurd op aantallen onderzoeken die de GGD’en uit kunnen voeren in plaats van op fte’s. Concreet betekent dit dat de beschikbare capaciteit kan worden verlaagd als het aantal besmettingen in het land afnemen en/of bron- en contactonderzoeken efficiënter worden door digitale ondersteuning. Lopen de besmettingscijfers weer op, dan kan de capaciteit weer worden verhoogd.