Toekomstagenda Publieke gezondheid voor jeugd – gelijke kansen voor iedereen

Toekomstagenda Publieke gezondheid voor jeugd – gelijke kansen voor iedereen

NieuwsJeugd

Vandaag hebben GGD GHOR Nederland en ActiZ Jeugd de ‘Toekomstagenda Publieke gezondheid voor jeugd’ aangeboden aan het ministerie van VWS en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). In de toekomstagenda laten jeugdgezondheidszorgpartijen zien wat zij nodig hebben om toekomstige generaties gezond te laten opgroeien. De toekomstagenda doet daarmee ook een herhaald en onderbouwd beroep op het nieuwe kabinet om structureel 300 miljoen extra te investeren in de jeugdgezondheidszorg (JGZ).

De JGZ ziet bijna alle kinderen van Nederland. Maar dit fundament voor preventie, het terugdringen van gezondheidsverschillen en kansenongelijkheid vanaf de vroegste jeugd, behoeft dringend versterking.

Gevraagde investeringen

GGD GHOR Nederland en ActiZ Jeugd willen met een structurele investering van 300 miljoen de dienstverlening aan ouders en kinderen versterken. Dat is nodig om:

  • Te kunnen zorgen voor meer contactmomenten door inzet van het zogeheten I-JGZ en betere inzage in het dossier voor ouder en kind. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het landelijk uitrollen van de succesvolle chatfunctie buiten de gebruikelijke openingstijden. Deze en andere innovaties vergen een forse investering in informatisering, voor betere en snellere ICT-gestuurde interactie en dataverwerking;
  • Alle ouders en kinderen hetzelfde aanbod jeugdgezondheidszorg te kunnen bieden, ongeacht waar je woont in Nederland;
  • Meer aanwezigheid van JGZ-professionals binnen de scholen en in de opvang te realiseren, zodat we kwetsbare kinderen vroegtijdig extra kunnen ondersteunen en beter kunnen blijven volgen;
  • Verbreding van het basisaanbod op scholen en in de kinderopvang te realiseren, zodat ouders, opvoeders en ondersteunend medewerkers kunnen rekenen op betere te ondersteuning in hun rol bij leefstijlpreventie en gezondheidsbevordering;
  • De opleiding en arbeidsmarkt voor JGZ-professionals te verbeteren, zodat we het tekort aan jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen oplossen.

Deze investering is broodnodig omdat de JGZ in de afgelopen jaren geleidelijk heeft moeten interen op haar budget. Corona heeft dit extra blootgelegd en bovendien ook de druk op de JGZ verder doen toenemen. Denk daarbij ook op de gevolgen op langere termijn voor het maatschappelijk en geestelijk welzijn van de jeugd én de noodzaak om structureel aandacht te hebben voor preventie en het bevorderen van een gezonde leefstijl. De JGZ is als geen ander in staat om vanaf de vroegste jeugd en doorlopend tot aan de jongvolwassenheid te zorgen voor een gezonde en weerbare toekomstige generatie. We roepen het aanstaande kabinet op om haar in het coalitieakkoord geformuleerde ambitie hiervoor waar te maken, door structureel middelen beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de toekomstagenda JGZ.

Benieuwd naar de volledige tekst van de toekomstagenda? Ga dan naar de Toekomstagenda JGZ.

Samenvatting Toekomstagenda JGZ