Uitvoering testbeleid door GGD’en

Uitvoering testbeleid door GGD’en

NieuwsCoronavirus

Let op dit artikel is verouderd en bevat mogelijk informatie die niet meer juist is.

De GGD’en testen nog steeds op corona. Voor sommige mensen is het niet duidelijk wanneer zij naar een GGD kunnen gaan voor het afnemen van een test om vast te stellen of zij, op het moment van de test, besmet zijn met het coronavirus (COVID-19).

Dit bericht zet de belangrijkste informatie daarom op een rij:

Zelftest is leidend
Bij coronaklachten doen mensen altijd een zelftest, ook kinderen. Bij een positieve zelftest hoeven mensen geen bevestigingstest te doen bij de GGD.

In de bijsluiter bij mijn zelftest staat dat ik na een positieve testuitslag een bevestigingstest bij de GGD moet halen?
Deze informatie is niet juist. Het testbeleid is veranderd. Na een positieve zelftest hoeft u geen bevestigingstest te doen bij de GGD.

Wie kan nog wel naar de GGD voor een test?
Volgens het beleid van de rijksoverheid hoeven alleen specifieke doelgroepen zich te laten testen. Dit zijn:  

  • Zorgmedewerkers. Zij werken veelal met mensen met een kwetsbare gezondheid. Als zij klachten hebben die passen bij corona dan kunnen zij een afspraak maken bij de GGD voor een test;
  • Inwoners van een verpleeghuis of een andere instelling met kwetsbare personen (boven de 70 jaar of met een ernstige afweerstoornis). Zie voor een overzicht van de risicogroepen deze website: https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_Risicogroepen;
  • Mensen die thuis wonen en naar de dagbesteding gaan (boven de 70 of met een ernstige afweerstoornis) (lci.rivm.nl);
  • Mensen die geen zelftest kunnen doen, ook niet met hulp van anderen;
  • Mensen die een herstelbewijs nodig hebben.

Wat is een herstelbewijs?
Een herstelbewijs is een bewijs dat iemand positief is getest op de aanwezigheid van het coronavirus. Mensen hebben soms een herstelbewijs nodig om mee te reizen. Dit is afhankelijk van de regels in het land van de reisbestemming. Kijk daarvoor op deze website.

Eisen herstelbewijs om mee te reizen
U krijgt een herstelbewijs om mee te reizen als: 

  • u positief werd getest door de GGD;
  • u positief werd getest door een andere testaanbieder. En die aanbieder heeft uw testgegevens doorgegeven aan de GGD;
  • uw positieve coronatest niet langer dan 180 dagen geleden was.

Wanneer krijg ik een herstelbewijs?
Uw herstelbewijs verschijnt in de CoronaCheck-app nadat de uitslag bij de GGD bekend is en positief is. De GGD’en geven nooit de garantie voor het leveren van een herstelbewijs op een bepaalde datum. Zij zijn onder meer afhankelijk van de snelheid waarmee laboratoria werken in het onderzoeken van het afgenomen materiaal door de GGD. Daarnaast is uw herstelbewijs (pas) 11 dagen na een positieve testuitslag te gebruiken als reisbewijs.

Kan ik een positieve zelftest laten omzetten in een herstelbewijs?
Nee, dat kan niet. Als u een herstelbewijs nodig heeft kunt u zich bij de GGD laten (her)testen.

Ik heb een negatief testbewijs nodig voor mijn vakantie. Kan ik mij daarvoor laten testen bij de GGD?
Het testen bij de GGD is niet bedoeld om een negatief testbewijs te krijgen voor uw reis. Het kan namelijk tot 48 uur duren voordat u een testuitslag ontvangt. De GGD kan dus niet garanderen dat de testuitslag op tijd binnen is. De GGD is ook niet aansprakelijk voor eventuele schade en kosten vanwege een late testuitslag. Mensen die een negatief testbewijs nodig hebben, verwijzen we naar een commerciële aanbieder.

Informatiebronnen: