Vaccinatieafspraak alleen via uitnodigingsbrief of oproep RIVM/GGD GHOR Nederland

Vaccinatieafspraak alleen via uitnodigingsbrief of oproep RIVM/GGD GHOR Nederland

NieuwsCoronavirus

Dagelijks belt GGD GHOR Nederland een paar honderd mensen om hun vaccinatieafspraak af te zeggen omdat zij nog niet aan de beurt zijn. We begrijpen heel goed dat veel mensen op hun vaccinatie zitten te wachten. En iedereen komt ook echt aan de beurt. We vragen daarom: wacht op de uitnodigingsbrief of op de mededeling dat je online een afspraak mag maken. Deze mededeling wordt gedaan op de website van het RIVM of op onze eigen website. Deze oproep wordt ook vaak in de media gedeeld.

Online afspraak maken
Tijdens het maken van een online afspraak log je in met een DigiD-account. In het menu wordt gevraagd of je in de betreffende leeftijdsdoelgroep valt of – indien je binnen een andere doelgroep valt – je een uitnodigingsbrief hebt ontvangen. ​Soms hoef je nog geen brief te hebben ontvangen. Dan staat er een oproep op de website van het RIVM of op onze website dat een bepaald geboortejaar een afspraak kan maken. Dat kun je dan zien als ‘uitnodiging’.

Telefonisch afspraak maken
Tijdens het maken van de afspraak via ons callcenter wordt naar je BSN-nummer gevraagd (geldt voor de leeftijdsdoelgroep) en controleren we of het geboortejaar dat hieraan is gekoppeld ook het juiste jaar is.

Voor de overige ‘voorrangsgroepen’ (zoals Medische Indicatie oftewel de ‘griepprikgroep’) geldt dat je op basis van de gegevens in je uitnodigingsbrief een telefonische afspraak kunnen maken. In de brief wordt verwezen naar een speciaal telefoonnummer.

Controles
We controleren op verschillende manieren of gemaakte afspraken op dat moment ook daadwerkelijk ingepland hadden mogen worden. Dat doen we op verschillende manieren:

  • Aan het eind van elke dag vindt er voor de leeftijdsdoelgroepen met een online afspraak een geautomatiseerde controle plaats op basis van de data die wij hebben ontvangen. ​Hierbij wordt automatisch gecontroleerd of het BSN-nummer dat gekoppeld is aan het DigiD-account overeenkomt met het ingevulde geboortejaar. Mensen die nog niet in aanmerking blijken te komen voor een vaccinatie worden hier automatisch uitgefilterd en vervolgens afgebeld.
  • Ook vindt er een controle plaats op de vaccinatielocatie. Dit gebeurt op basis van een legitimatiebewijs voor de leeftijdsdoelgroepen. Voor de overige doelgroepen geldt dat de uitnodigingsbrief (op naam) moet worden getoond.

Het RIVM en VWS hebben bewust gekozen voor dit proces en bijbehorend systeem dat laagdrempelig en gebruikersvriendelijk is ingericht. Mede gelet op de snelheid waarmee gestart moest worden met de vaccinatiecampagne. Het uitgangspunt is altijd geweest om zoveel mogelijk mensen zo snel mogelijk te vaccineren en daar is dit afsprakensysteem ook op ingericht. We hebben er gezamenlijk voor gekozen om dit niet nodeloos dicht te timmeren. We gaan hierbij uit van vertrouwen.