Vaccinatiegraad RVP weer gedaald ten opzichte van voorgaand jaar

Vaccinatiegraad RVP weer gedaald ten opzichte van voorgaand jaar

NieuwsJeugd

Vandaag, 29 juni 2023, verscheen het Vaccinatiegraadrapport 2022 van het RIVM. Dit jaarlijkse rapport doet verslag van het percentage kinderen en jongeren dat de verschillende vaccinaties uit het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) heeft gekregen. Net als vorig jaar is dit jaar de landelijke vaccinatiegraad voor bijna alle vaccinaties lager ten opzichte van het jaar ervoor. Ook in andere landen wordt sinds de COVID-19 pandemie een daling gezien. GGD GHOR Nederland maakt zich zorgen om deze ontwikkeling. Samen met het RIVM en andere zorgpartners moeten we stil staan bij de vraag waarom er sprake is van deze daling en op zoek gaan naar oplossingen om de vaccinatiegraad te verhogen.

Open het Vaccinatiegraadrapport (pdf)

Streefpercentage WHO

De WHO heeft verschillende streefpercentages voor de vaccinatiegraad geformuleerd. Niet alle WHO-streefpercentages worden bereikt in Nederland, met name bij de vaccinaties tegen mazelen en HPV blijft dit achter.  Voor de vaccinatiepercentages van de verschillende RVP-vaccinaties verwijzen we naar tabel 5 in het rapport.

Exacte cijfers vaccinatiegraad onduidelijk

Sinds de wijziging van de AVG moeten mensen in Nederland toestemming geven om persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld over ontvangen vaccinaties, uit te wisselen met het RIVM. Wanneer men wel een vaccinatie heeft gekregen, maar niet wil dat deze gegevens met het RIVM worden gedeeld, noemen we dit een anonieme vaccinatie. Deze anonieme vaccinaties kunnen niet meegeteld worden bij het berekenen van de vaccinatiegraad, waardoor deze lager kan lijken dan de vaccinatiegraad daadwerkelijk is. De exacte vaccinatiegraadcijfers zijn dus onduidelijk.

GGD GHOR Nederland pleit voor goede monitoring

Voor het leveren van goede vaccinatiezorg – en dus ook voor de volksgezondheid – is monitoring van vaccinatiegraden van  groot belang. Ton Coenen, directeur GGD GHOR Nederland: ‘Het is belangrijk dat mensen weten waarom vaccinaties geregistreerd worden: zo kunnen we goede voorspellingen doen over mogelijke infectieziekten-uitbraken en vaccinatiezorg op maat aanbieden zodat vaccinatiegraden in een wijk of regio voldoende hoog blijven. Hier ligt een belangrijke taak voor de GGD.’ Het RIVM heeft een belangrijke taak in de monitoring van de vaccinatiegraden. Uitwisseling van gegevens tussen de JGZ en het RIVM is daarbij nodig. GGD GHOR Nederland pleit daarom voor een snelle invoering van de Verzamelwet gegevensverwerking II.

Meeste ouders nog steeds positief over vaccineren

Hoewel de meeste ouders positief tegenover vaccineren staan, is dit aantal in 2022 wel wat gedaald, blijkt uit een peiling van het RIVM. Ton Coenen: ‘Het blijft belangrijk dat we inzetten op voorlichting en gesprekken met ouders en jongeren zodat iedereen goed geïnformeerd is. Alleen zo kunnen zij een weloverwogen keuze maken over vaccineren.’

Lees ook het bericht op rivm.nl.

Webinar in september

In september organiseert GGD GHOR Nederland samen met het RIVM, AJN en ActiZ een webinar voor JGZ-professionals om verder te spreken over de daling van de vaccinatiegraad. We willen verkennen welke maatregelen kunnen helpen om Infectieziekten zoveel mogelijk te voorkomen.