Start voorlichtingscampagne en vaccineren asielzoekers

27 mei 2021Coronavirus

Deze week start een grootscheepse online voorlichtingscampagne over het belang van de COVID-19 vaccinatie, gericht op de asielzoekers die verblijven in de asielzoekerscentra. Ruim 23 voorlichters van verschillende GGD’en zullen de komende vijf weken alle werkdagen minstens vijf sessies per dag een interactieve voorlichting via Teams verzorgen met een tolk, in 12 talen. Deze voorlichtingscampagne is voorbereid in samenwerking met het COA en het Gezondheidszorg Asielzoekers (GZA) / de huisartsenzorg.

Omdat het op dit moment beperkt mogelijk is voor GGD’en om fysiek voorlichting te geven op de asielzoekerscentra bleek dit een goede manier om asielzoekers te informeren. In maart is er een pilot uitgevoerd en de resultaten waren verrassend goed. De grote meerderheid van asielzoekers heeft een smartphone en kon de voorlichting goed volgen. Zij waren tevreden over de informatie die zij ontvingen en blij dat zij ook de gelegenheid kregen om vragen te stellen.

Planning vaccinaties
De groep geboren in 1961 tot en met 2003 (ongeveer 1.500 asielzoekers) met een medische indicatie wordt volgende week gevaccineerd met het Moderna-vaccin. Het vaccineren wordt door de GZA en de GGD’en in onderlinge afstemming en in nauwe samenwerking met COA uitgevoerd.

De groep geboren in 1961 tot en met 2003 zonder medische indicatie (ongeveer 19.000 asielzoekers) worden per locatie, als één groep gevaccineerd. Op 1 juni wordt deze aanpak op drie COA-locaties als pilot uitgevoerd. Met de opgedane ervaring wordt vervolgens de landelijke uitrol in gang gezet. Deze groep wordt gevaccineerd met het Janssen-vaccin. De start van de landelijke uitrol staat gepland voor week 25, vanaf 21 juni.

Lees meer:

Pas op voor valse e-mails uit naam van GGD GHOR Nederland

30 nov 2021 Coronavirus

Er doen valse e-mails de ronde uit naam van de GGD'en. In deze e-mails staat dat elke senior in Nederland verplicht een boosterprik krijgt. Wie op de link ... Lees meer

Lees meer over

GGD’en zetten boostercampagne in hoogste versnelling

30 nov 2021 Coronavirus

Meer locaties, meer hulp, meer vaccinaties: GGD GHOR Nederland en de regionale GGD’en doen alles wat ze kunnen om de boostercampagne nóg verder te versnellen. Lees meer

Lees meer over