Wel of niet vaccineren? Hoe maken jongeren de keuze?

Wel of niet vaccineren? Hoe maken jongeren de keuze?

NieuwsCoronavirus

GGD GHOR Nederland heeft Stichting Alexander gevraagd te onderzoeken wat jongeren tussen 18-27 jaar motiveert om zich wel of niet te laten vaccineren. Dit, om inzichtelijk te maken welke informatiebehoefte er is bij jongeren als zij nadenken over vaccineren tegen corona en met wie zij hier het liefst over willen praten. Het is voor jongvolwassenen niet eenvoudig om een weloverwogen keuze te maken, zo blijkt uit dit onderzoek. Want, hoe bepaal je welke informatie juist is? Welke overwegingen en gevoelens hebben invloed op jouw keuze? GGD GHOR Nederland vindt het belangrijk dat iedereen op basis van passende informatie een weloverwogen keuze kan maken ten aanzien van vaccineren. Onderstaand de belangrijkste conclusies uit het onderzoek.

Stichting Alexander heeft in mei en juni in een serie groepsgesprekken met 68 jongvolwassenen tussen de 18 en 27 gesproken over hun perspectieven op vaccineren, en over wat zij nodig hebben om hun keuze te kunnen maken. Dit onderzoek maakt een breed palet aan percepties, motivaties en meningen zichtbaar. Tevens biedt het inzicht in waar jongvolwassenen tegenaan lopen in hun keuzeproces en wat ze nodig hebben om wel een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Adviezen
Wat hun standpunt over vaccineren momenteel ook is – wel, niet of twijfel – jongvolwassenen vertellen dat hun keuze wordt bemoeilijkt door de stroom aan (incorrecte en juiste) informatie. Ze hebben daarom behoefte aan duidelijke, eerlijke, doelgroepgerichte en laagdrempelige informatie over voordelen én risico’s van de vaccins. Hierbij uiten zij ook de behoefte om te kunnen checken, als circulerende informatie feitelijk onjuist is. Daarnaast is het voor jongvolwassenen van belang dat ze ruimte hebben om hun vragen en twijfels te bespreken, en ondersteuning kunnen krijgen om informatie, overwegingen en gevoelens te begrijpen en af te wegen. In het rapport geven jongvolwassenen hierover gerichte adviezen.

,,Ik vind het lastig dat er zoveel informatie wordt verspreid. Daardoor is het ook lastig om te bepalen wat er nou wel/niet klopt. Ik kan de complottheorieën wel onderscheiden, maar ik mis specifieke informatie die op mij – mijn doelgroep – is gericht.”

Wat doet GGD GHOR Nederland met de adviezen?
GGD GHOR Nederland hecht veel waarde aan het doen van onderzoek onder doelgroepen. Het onderzoek van Stichting Alexander is een van de stappen hierin om inzichtelijk te maken wat er leeft. Vaccineren blijft een vrije keuze. We willen dat iedereen een weloverwogen keuze kan maken. Met de uitkomsten van dit onderzoek kunnen wij de beschikbare informatie over vaccineren tegen corona nog gerichter aanbieden en het gesprek aangaan met de jongeren over die onderwerpen die zij belangrijk vinden bij het maken van een keuze.

De GGD’en vinden het belangrijk dat iedereen toegang heeft tot goede gezondheidszorg, inclusief goede voorlichting, ook bij het vaccineren tegen infectieziekten, of dit nu gaat om corona of vaccineren in het kader van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Door maximaal mensen te ondersteunen bij het maken van een weloverwogen keuze over vaccineren tegen corona, dragen we bij aan het bestrijden van deze pandemie en het beperken van gezondheidsverschillen in Nederland.

Lees hier het volledige rapport.

,,Ik heb het gevoel dat je niet meer mag kiezen, want je wordt door de samenleving uitgekotst als je het niet doet. Ik zou het misschien wel doen als de sociale druk weg is.”​

Over Stichting Alexander
Stichting Alexander is een landelijke organisatie voor jeugdparticipatie en participatief jeugdonderzoek. Samen met kinderen, jongeren (en hun ouders), professionals en bestuurders realiseren we zinvolle en duurzame invloed van jeugd in onderzoek, beleid en praktijk. We doen kwalitatief onderzoek, participatief onderzoek, begeleiden participatieprocessen bij organisaties en dragen onze kennis uit via trainingen en het coachen van professionals.

Meer weten? Kijk op www.st-alexander.nl of neem contact op via info@st-alexander.nl