Van tientallen naar honderdduizenden; GGD’en klaar voor aanstaande massavaccinatie

Van tientallen naar honderdduizenden; GGD’en klaar voor aanstaande massavaccinatie

NieuwsCoronavirus

De GGD’en stomen alles klaar voor de massavaccinatie. In de maand januari zijn er – zoals het er nu uitziet – slechts beperkte aantallen vaccins beschikbaar die na elkaar geleverd worden. GGD’en zetten de beschikbare vaccins, én gebruiken deze periode – waarin de aantallen nog relatief klein zijn – om het logistieke proces rondom vaccineren optimaal in te richten. Dit is belangrijk op weg naar de verwachte piekdrukte van rond een miljoen vaccinaties per week.

Zodra er meer vaccins beschikbaar zijn, staan de GGD’en klaar om massaal te gaan vaccineren. Dit zal naar verwachting pieken geven tot een miljoen vaccinaties per week, samen met alle partners, zoals de huisartsen. Deze volumes bereiken we alleen wanneer het proces perfect is ingericht. Binnen de restricties die Covid-19 met zich meebrengt moet er veilig gewerkt worden, ook als we grote aantallen mensen vaccineren op alle verschillende locaties. Hiervoor wordt er in deze periode gekeken naar alles wat het proces kan verbeteren. Nicolette Rigter, directeur Covid-19 Programmaorganisatie : “Zo zijn de GGD’en klaar voor het vaccineren van de hoogst mogelijke aantallen als het vaccin wél in grote mate beschikbaar is. Het moet veilig zijn en blijven, en net als aan een productielijn telt daarvoor elk onderdeel. Dat gaat van het perfectioneren van de logistieke operatie van het klaarzetten van het vaccin tot de details zoals hoe zetten we de stoelen neer waar mensen een kwartier op mogen wachten ná de vaccinatie.”

Verpleeghuispersoneel

Tot 15 januari dienen de zes GGD’en die als eerste starten, de 12.500 vaccins toe die voor de pilotfase beschikbaar zijn. Vanaf 15 januari worden de vaccins die de komende weken binnen komen, in twee keer drie weken aan zorgmedewerkers in de langdurige zorg gegeven. Elke week komt een partij vaccins binnen en zo hebben we voldoende om 200.000 zorgprofessionals in de verpleeg- en zorginstellingen 2 keer te vaccineren.

Hierbij wordt gekeken naar snelheid, én natuurlijk naar het minimaliseren van verspilling zodat we echt zoveel mogelijk mensen beschermen tegen Covid-19. Iedere gevaccineerde telt en ieder vaccin telt. Rigter: “We zullen alle vaccins die beschikbaar zijn voor de doelgroep gebruiken. Het is altijd van groot belang dat we verspilling tegen gaan.”

Verdeling beschikbare vaccins

De uitnodiging van de zorgmedewerkers ligt bij de werkgevers. Zij zorgen voor de toeleiding en het doseren naar de GGD’en. En de werkgevers sturen erop dat niet al hun medewerkers tegelijk een prik gaan halen, om voldoende handen aan het werk te houden.

Locaties door het hele land

De GGD’en werken aan een optimaal proces, maar ook aan een goede spreiding van de vaccinatielocaties. Zodat ze voor iedereen makkelijk bereikbaar zijn. Rigter: “Het streven is om samen met de vaccinerende partijen te komen tot een vaccinatielocatie in elke gemeente. Dicht bij de mensen zodra de aantallen en de logistieke eigenschappen dat toelaten. Maar ook daarvoor geldt: kijk naar wat kan en wat werkt. Hoeveel mensen kunnen we goed en verantwoord vaccineren op elke locatie? Gelukkig is de vaccinatiebereidheid heel hoog, mensen staan in de rij. Daar willen we natuurlijk direct aan tegemoet kunnen komen zodra er voldoende vaccins zijn.”