Veel aandacht preventie grote zorgdebat

Veel aandacht preventie grote zorgdebat

NieuwsPreventie

Tijdens het Grote Zorgdebat maandag in Nieuwegein was preventie het meest populaire zorgonderwerp onder de 1100 aanwezigen. Ook alle partijen in de zorgbranche benadrukten het belang ervan. De term preventieakkoord viel.

GGD GHOR directeur Hugo Backx was één van de aanwezigen en gaf nadien (vanaf 6:09:30) nog zijn mening over het zorgdebat. Hij was content met de aandacht voor preventie en het geopperde preventieakkoord en -fonds. Eerder benadrukte hij al het belang ervan.

Hieronder het artikel van zorgvisie.nl:

Er moet een zorgfonds komen, de numerus fixus voor de opleiding verpleegkunde moet verdwijnen en alle partijen in de zorgbranche moeten een preventieakkoord opstellen. Tijdens het Grote Zorgdebat in Nieuwegein gaven de grootste politieke partijen hun blik op de zorg. De politici van VVD, PvdA, CDA, CU, SGP, SP, GroenLinks, D66, 50Plus en PVV spraken over een aantal onderwerpen die op dit moment belangrijk zijn in de zorg.
Over administratieve lasten kregen ze bijvoorbeeld de vraag ‘Hoe krijgen zorgverleners meer ruimte om maatwerk te leveren en patiënten en cliënten echt centraal te stellen?’ Van weg met de afvinklijstjes, tot ophouden met protocoldenken en shared decision making, alle partijen hielden er hun eigen standpunten op na. Maar dat de administratieve lasten moeten worden verlaagd, was in elk geval een gedeelde visie. ‘Ik hoor geen concrete voorstellen’, merkte Linda Voortman (GroenLinks) op. ‘Zorgverleners zijn nu bezig met het draaien van productie. Wat GroenLinks betreft gaan we weg van het dbc-systeem en komen daar kwaliteitsafspraken voor in de plaats.’

Minder managers 

Ook over de arbeidsmarkt (Hoe zorgen we voor voldoende zorgpersoneel, met de juiste kennis en kunde?) hadden de verschillende partijen uiteenlopende visies. Zo wil de PVV in de verpleeghuiszorg vooral inzetten op minder managers, zei Karen Gerbrands. ‘Er moet meer personeel komen, maar minder bureaucratie en minder managers. De manager moet aan het bed gaan staan, of in de woonkamer. Het maakt mij niet uit als, als hij maar iets doet.’

Dat leverde een discussie op over de toelating tot de opleiding HBO-V. ‘Op onze ledendag vroegen jongeren me nog: ‘Hoe kan het nou dat er een numerus fixus is op het hbo, terwijl er zoveel verpleegkundigen nodig zijn in de toekomst?’ Het loopt vast op de stages’, legde Kees van der Staaij (SGP) uit. Wat dat betreft kreeg hij instemming van SP-Kamerlid Renske Leijten. ‘Verpleegkundigen vallen uit bij hun stage, omdat er gewoon geen stageplekken zijn, of aan het begin van hun carrière, omdat ze ineens als volledig personeel worden ingezet. Daar moet iets in veranderen.’ Ook D66, vertegenwoordigd door Pia Dijkstra, stond daar achter. ‘Er moet voor gezorgd worden dat er meer stageplaatsen komen. Maar dat ligt vooral bij de instellingen.’

Verzorgingshuizen openen

‘Het is voor veel mensen niet duidelijk waar de juiste zorg te vinden is. Ze vragen zich af hoe ze daar komen’, legde Marith Volp (PvdA) uit als antwoord op de vraag: hoe organiseren we de zorg op de juiste plek? Léonie Sazias, van 50Plus, stelde voor om de verzorgingshuizen weer te openen. ‘De transitie en de bezuinigingen zijn te snel gegaan. Laten we verzorgingshuizen openhouden of heropenen, zodat er goede plek is waar mensen terecht kunnen.’ Voor veel andere partijen hing het organiseren van zorg vooral samen met winstuitkering, bleek uit hun reacties. Mona Keijzer (CDA): ‘Er heeft een te snelle verandering plaatsgevonden. Zorggeld moet echt naar de zorg en moet niet verdwijnen in de zakken van zorgverzekeraars via de winstuitkering.’ De SGP pleitte voor persoonsvolgende bekostiging. ‘De patiënt moet niet heen waar het geld is, het geld moet heen waar zij is. We zien nu dat er plekken leeg zijn in verpleeghuizen, maar dat ouderen in het ziekenhuis moeten blijven liggen omdat het verpleeghuis een budgetplafond heeft en daar doorheen is. Dat kan gewoon niet zo zijn.’

Sazias (50Plus) voegde er nog aan toe dat wat haar partij betreft de zorgverzekeraars uit het systeem worden gehaald en om plaats te maken voor een nationaal zorgfonds. ‘We moeten toe naar een organisatie waar het Rijk toezicht op heeft. Dat scheelt enorm veel bureaucratie en zorggeld kan dan weer aan de zorg worden besteed.’ Het CDA ziet niks in dit plan, zei Keijzer. ‘Ik ben bang dat we straks een geldverslindende onderneming aangaan, omdat mensen denken dat dit de bureaucratie gaat oplossen. Maar ik denk dat we straks in plaats van Achmea Zeist en Achmea Den Haag, Zorgfonds Zeist en Zorgfonds Den Haag krijgen.’

Hoewel het publiek, dat 1100 man telde, aan het begin van het debat via een stemming liet weten vooral D66 te gaan stemmen, bleek aan het eind dat Renske Leijten volgens hen de beste oplossingen had aangedragen.

(Foto: Loes van Gameren)