Horeca en geluidstechnici doen mee met aanpak voorkomen gehoorschade

Horeca en geluidstechnici doen mee met aanpak voorkomen gehoorschade

NieuwsPreventie

Gisteren is het Vierde Convenant Preventie Gehoorschade Versterkte Muziek ondertekend door de betrokken partners, waaronder nieuwe toetreders Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en de Vereniging voor Podiumtechnologie (VPT). Staatssecretaris Maarten van Ooijen tekende namens het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en André Rouvoet namens GGD GHOR Nederland. Nu geluidstechnici en horecagelegenheden zijn aangesloten, bereiken de afspraken om gehoorschade te voorkomen praktisch gezien alle branches waar versterkte muziek het hoofddoel is of een ondersteunende rol speelt.

Het doel van dit convenant is bij te dragen aan het voorkomen van gehoorschade. Genieten van muziek, maar wel op een veilige manier voor het gehoor. Eerder dit jaar, op World Hearing Day (3 maart), benadrukten GGD GHOR Nederland, GGD’en én GHOR-bureaus het belang van de ondertekening van dit convenant door horecaorganisaties. Dit om te voorkomen dat binnen een evenement verschillende geluidsnormen en -maatregelen worden gehanteerd. Vaak kwam voor dat de muziek binnen veel harder stond dan buiten. Door deze ondertekening wordt nu één lijn getrokken, waardoor gezondheidsrisico’s worden verkleind. GGD GHOR Nederland is daarom blij met de toetreding van KHN en VPT.

Het volledige bericht van het ministerie van VWS leest u hier.