Voorbereidingen crisisfase 3 van start

Voorbereidingen crisisfase 3 van start

NieuwsCoronavirus

Het gaat niet goed met de besmettingscijfers en de druk op de zorg neemt steeds meer toe. We moeten rekening houden met de mogelijkheid dat de toegankelijkheid van zorg vastloopt. Daarom bereidt de zorg zich voor op een zogenaamde crisisfase 3. In fase 3 zijn er meerdere regio’s in Nederland die de druk op de zorg niet meer aankunnen. De organisaties die een rol spelen bij het vaststellen van deze fase, houden op initiatief van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) en GGD GHOR Nederland komende week een oefening. Zo zijn we goed voorbereid, mocht deze fase zich aandienen.

Het besluit om Crisisfase 3 vast te stellen wordt altijd landelijk genomen door de minister van Medische Zorg en Sport en heeft betrekking op de hele zorg. Het gaat dus om de druk in de ziekenhuizen (IC en kliniek) maar ook elders in de zorgketen zoals bij verpleeg- en verzorgingshuizen, gehandicaptenzorg, thuisorganisaties en huisartsen. Dat is ook de reden dat een groot aantal organisaties bij de oefening betrokken is.

Brede zorg betrokken bij fase 3-oefening
Tijdens deze oefening testen we de procedures en samenwerking binnen de zorg in de aanloop naar de vaststelling van fase 3 door de minister. De organisaties die hierbij een rol spelen doen mee aan de oefening. Dit zijn LNAZ en GGD GHOR Nederland zelf, de voorzitters van de Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ)-regio’s in Nederland, een samenwerkingsverband van zorgorganisaties genaamd de Joint Coalition fase 3, en natuurlijk de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en het ministerie van VWS. De verbeterpunten die tijdens de oefening naar boven komen, worden direct geïmplementeerd zodat het proces, mocht het nodig zijn, goed loopt in de praktijk.

Joint Coalition Fase 3
De zogenoemde Joint Coalition Fase 3 bestaat uit een groot aantal zorgorganisaties die een cruciale adviesrol hebben voor de besluitvorming over deze crisisfase. Deze coalitie komt bij een zorgcrisis regelmatig bij elkaar om de stand van zaken te bespreken.  Volgende week heeft de coalitie overleg. Later in de week nemen ze deel aan de oefening. Naast LNAZ en GGD GHOR Nederland bestaat de coalitie uit de verenigingen van de verschillende zorginstellingen (ziekenhuizen, particuliere klinieken, instellingen voor geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg, de verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorginstellingen), vertegenwoordigers van zorgmedewerkers en -specialisten (medisch specialisten, huisartsen, verzorgenden, verpleegkundigen), de ambulancezorg en de Patiëntenfederatie Nederland.

Door de betrokkenheid van al deze partijen hebben we een goed beeld van de crisissituatie over de volle breedte. Met dit volledige beeld kunnen we de juiste beslissingen nemen en blijft iedereen in de zorgketen goed op elkaar aangesloten.

Image about: Vluchtelingen Oekraïne

Vluchtelingen Oekraïne

De verschrikkelijke situatie in de Oekraïne maakt dat vele inwoners van dat land hun thuis ontvluchten. GGD’en en GHOR dragen ...

Lees meer
Lees meer over Vluchtelingen Oekraïne