We staan er klaar voor!

De GGD’en zetten binnenkort circa 1,5 miljoen vaccinaties per week. In een zeer kort tijdsbestek hebben de regio’s de afgelopen tijd steeds ingespeeld op de prikopdracht die alsmaar groter werd. Een taak en rol die wij met hart en ziel uitoefenen. De gezondheid van ons allemaal drijft ons. Daarom zijn wij al maandenlang in de weer. Alle dagen van de week. Met vele duizenden mensen. En dat aantal blijft groeien, want inmiddels is bekend dat de GGD’en nog meer vaccinaties mogen zetten dan eerder gepland: 2 miljoen per week. De GGD’en staan er klaar voor en hopen dat genoeg vaccins beschikbaar zijn.

Flexibel en wendbaar
Naarmate er meer vaccins worden geleverd, kan er meer worden geprikt. De GGD’en hebben de afgelopen weken extra doelgroepen toegewezen gekregen. Doelgroepen die aanvankelijk door huisartsen zouden worden gevaccineerd. Recent werd de vraag aan de GGD’en wederom aangepast en is opnieuw verzocht het aantal vaccinaties per week uit te breiden. Op dit moment bereiden de GGD’en zich dan ook voor op een prikoperatie waarbij er een aantal weken lang 2 miljoen vaccinaties per week kunnen worden gezet. De personele capaciteit blijft daarom, net als tot nu toe, de komende weken alsmaar toenemen. Deze capaciteit groeit voortdurend mee met de veranderende omstandigheden. Achter de schermen doen wij niets anders dan ons volop voorbereiden op het meest optimistische leverschema. En om alles in gereedheid te brengen om met volle kracht deze mega prikoperatie uit te voeren. We zijn flexibel en wendbaar. En voorbereid.

Extra opdracht, extra mensen
De GGD’en hebben nu ruim 127 vaccinatielocaties. Voor de komende weken wordt nog een uitbreiding naar ruim 140 vaccinatielocaties vanaf juni verwacht. Het aantal medewerkers op de vaccinatielocaties groeit constant mee met het te verwachten aantal vaccins dat geleverd kan worden. Voor de aanvullende opschaling naar een capaciteit van 2 miljoen prikken per week worden daarnaast extra nieuwe medewerkers geworven en opgeleid. Deze week start een online campagne om artsen te werven die als medische supervisor op de vaccinatielocaties kunnen fungeren. Ook wordt regionaal samengewerkt met bijvoorbeeld huisartspraktijken en ziekenhuizen; zo worden huisartsen en ziekenhuismedewerkers ingezet bij de vaccinaties op GGD-locaties. Aanvullend is het mogelijk gebruik te maken van inzet van Defensie, waarover al eerder afspraken zijn gemaakt. Alles om deze omvangrijke operatie op GGD-locaties te kunnen uitvoeren.

Alle GGD’en verhogen dus direct de capaciteit als de leveringen toenemen. We staan er klaar voor als we daadwerkelijk 2 miljoen prikken per week kunnen zetten. We gaan verder in deze strijd tegen het coronavirus en leveren onze bijdrage in het volste vertrouwen dat we dit gezamenlijk, met iedereen die met ons samenwerkt, aankunnen!