Week van de mentale gezondheid 22-28 mei 2023

Week van de mentale gezondheid 22-28 mei 2023

NieuwsGezondheid

De mentale gezondheid van veel mensen, waaronder jongeren en jong volwassenen, staat onder druk. Daarom roept het ministerie van VWS gemeenten, cultuur- en maatschappelijke organisaties, sport- en jeugdverenigingen, scholen en universiteiten op om komende week tijdens de Week van de mentale gezondheid extra aandacht te besteden aan het versterken van mentale gezondheid. In het hele land worden op verschillende plekken activiteiten georganiseerd, zoals een congres, webinars, inspiratiesessies en nog veel meer.

Landelijke aanpak

Met het Nationaal Preventieakkoord zet het ministerie van VWS samen met maatschappelijke partners in op het gezonder maken van Nederlanders. Waar de nadruk in eerste instantie vooral lag op het terugdringen van roken, problematisch alcoholgebruik en overgewicht, heeft de Rijksoverheid vorig jaar aangekondigd ook extra maatregelen te gaan nemen voor de geestelijke gezondheid. Daarom is een aanpak voor een mentaal gezonder Nederland geschreven: ‘Mentale gezondheid: van ons allemaal’.

Preventie

Ook de GGD’en besteden aandacht aan het thema ‘mentale gezondheid’. De nadruk daarbij ligt op preventie. Vaak kunnen problemen worden voorkomen door in een vroegtijdig stadium aandacht te besteden aan zaken zoals somberheid, eenzaamheid en stress. Bovendien kan voldoende bewegen en sporten, gezond eten en een sociaal netwerk hebben helpen mentale problematiek te voorkomen. Op de websites en social media-kanalen van de GGD’en volgen diverse mooie voorbeelden van hoe zij aandacht besteden aan de Week van de mentale gezondheid.