Werving bron- en contactonderzoek

Werving bron- en contactonderzoek

NieuwsCoronavirus

Al langere tijd zijn de GGD’en aan de slag met het opschalen van hun capaciteit voor de uitvoering van het bron- en contactonderzoek. GGD GHOR Nederland ontvangt regelmatig aanbiedingen van organisaties én individuen die ons willen ondersteunen bij het uitvoeren van bron- en contactonderzoek. Dit hulpaanbod is hartverwarmend. Er zijn echter ook veel vragen over hoe de GGD’en hiermee omgaan. In dit bericht daarom een nadere toelichting.

Hoe werkt de uitbreiding van capaciteit voor bron- en contactonderzoek (‘opschaling’)

Sinds het begin van de uitbraak van corona in Nederland is de capaciteit van de GGD’en voor bron- en contactonderzoek fors uitgebreid. In mei was deze al verdrievoudigd naar 670 fte. Vanaf juni werd de capaciteit van de GGD in de regio fors uitgebreid naar in totaal 1250 fte. En daarnaast is een flexibele landelijke schil opgezet. Het landelijk opschalingsmodel zorgt ervoor dat GGD’en een beroep kunnen doen op extra capaciteit voor het uitvoeren van bron- en contactonderzoek wanneer zij dat nodig hebben. Op dit moment bestaat die landelijke capaciteit uit 650 fte en wordt verder uitgebreid tot in totaal 2000 fte. Dat brengt overeenkomstig het opschalingsplan van voor de zomer de maximale capaciteit voor bron- en contactonderzoek op in totaal 3250 fte.

Permanent behoefte aan medewerkers, geen acuut tekort

In de media is de indruk ontstaan dat er een acuut en enorm tekort is ontstaan aan medewerkers bron- en contactonderzoek. Dit is niet het geval. De regionale GGD’en en de landelijke capaciteit hebben veel aanbod van mensen die willen helpen en selecteren hier dagelijks de mensen uit die zij in staat achten om het bron- en contactonderzoek gedegen en professioneel uit te voeren.
Deze mensen moeten echter, nadat ze zijn aangenomen zijn, eerst een opleiding krijgen voordat ze bron- en contactonderzoek mogen uitvoeren. En dit kost tijd.
Het is natuurlijk zo dat er wel altijd mensen nodig zijn. Ofwel omdat er vacatures ingevuld moeten worden, die zijn ontstaan door een natuurlijk verloop, ofwel omdat er extra opschaling nodig is. Daarom blijft er continu sprake van werving van medewerkers bron- en contactonderzoek.

Behoefte aan artsen bij infectieziektebestrijding

Er is op dit moment een grote behoefte aan artsen (Infectieziektebestrijding) met een BIG-registratie. Dit mogen dus ook gepensioneerde artsen (Infectieziektebestrijding) zijn die tijdelijk willen ondersteunen bij de bestrijding van het coronavirus, mits zij nog in het bezit zijn van hun BIG-registratie. Interesse? Dan kunt u zich melden bij bcocorona@ggdghor.nl

Hoe verloopt de werving?

GGD GHOR Nederland werft zelf geen medewerkers voor bron- en contactonderzoek. De werving verloopt langs drie wegen:

  • De 25 GGD’en werven medewerkers bron- en contactonderzoek.
  • De alarmcentrales gecoördineerd door SOS International werven medewerkers voor bron- en contactonderzoek voor de landelijke capaciteit.
  • Ook het Rode Kruis helpt hieraan mee door het werven van vrijwilligers.

SOS International en het Rode Kruis hebben de afgelopen tijd veel energie gestoken in het werven van vrijwilligers en betaalde krachten die GGD’en kunnen ondersteunen bij het uitvoeren van bron- en contactonderzoeken. De Alarmcentrales doen dit echter niet zelf, maar besteden de werving uit aan uitzendbureaus.

Opleiding

De extra medewerkers worden opgeleid in de regio (als zij in dienst zijn van de regionale GGD) of door de landelijke capaciteit. De opleiding bestaat uit een theoretisch deel en het opdoen van praktijkervaring. Bij de landelijke capaciteit worden ook trainers opgeleid die het BCO kunnen uitvoeren én nieuwe collega’s in kunnen werken. Zo worden lokale GGD’en verder ontlast en kan meer capaciteit uitgaan naar de uitvoering van het BCO. Bij de opschaling bepaalt de snelheid van opleiden en inwerken de hoeveelheid BCO-medewerkers waarover we kunnen beschikken. De benodigde doorlooptijd van het werven en opleiden van BCO-medewerkers is nu 2 tot 4 weken.

Waar solliciteren?

Zowel de GGD’en als de landelijke bco-capaciteit werven mensen. Dit betekent dat er niet één plek is waar mensen met belangstelling zich kunnen melden. Ook zit er variatie in de behoefte: de ene GGD is niet meer op zoek naar mensen en de andere wel nog. Solliciteer daarom niet zomaar, maar reageer op de vacatures die te vinden zijn op de website van de GGD in de regio waar je wil werken of op de vacatures op de bekende vacaturesites en uitzendbureaus. Artsen Infectieziektebestrijding mogen reageren via bcocorona@ggdghor.nl

Bent u een vrijwilliger? Gezien de grootschaligheid van ons bron- en contactonderzoek, werken wij niet met individuele vrijwilligers. Wij raden u aan om u aan te melden bij het Rode Kruis (Ready2help).