GGD’en starten wervingscampagne artsen

GGD’en starten wervingscampagne artsen

NieuwsCoronavirus

De GGD’en bereiden zich voor om binnenkort bijna 2 miljoen vaccinaties per week te verrichten. Het werven van voldoende artsen heeft hierbij de speciale aandacht. Op iedere locatie waar wordt gevaccineerd moet een arts aanwezig zijn die als ‘Medisch Supervisor’ toezicht houdt op het vaccinatieproces. De GGD’en verwachten de komende periode nog zo’n 1000 extra artsen nodig te hebben. Daarom is nu een gerichte online campagne gestart.

In de overkoepelende online campagne worden via LinkedIn en Facebook artsen gericht aangesproken: ‘Ben jij er bij?’. Er wordt daarbij verwezen naar een speciale ‘landingspagina’ die te vinden is op vaccineernederland.nl. Op deze pagina wordt doorverwezen naar de websites van de regio’s waar men nog op zoek is naar artsen. Daarnaast is algemene informatie over de functie te vinden.

In de wervingscampagne worden BIG-geregistreerde artsen (aios, anios, huisartsen en gepensioneerde huisartsen) opgeroepen te ondersteunen bij het vaccineren. De artsen hebben als ‘Medisch Supervisor’ een belangrijke rol op de vaccinatielocatie. Als een medische situatie daar aanleiding toe geeft, grijpt men als medische eindverantwoordelijke in. Ook is men aanspreekpunt voor alle medische kwesties die spelen.