Yvonne Vanneste “Meest Invloedrijke Persoon Publieke Gezondheid 2014”

Yvonne Vanneste “Meest Invloedrijke Persoon Publieke Gezondheid 2014”

NieuwsGezondheid

De meest invloedrijke persoon in de publieke gezondheid van 2014 is Yvonne Vanneste van GGD West-Brabant. Dit vanwege haar succesvolle werk om te voorkomen dat jongeren afhaken op school met het schoolverzuimproject (M@ZL).

De andere genomineerden waren Machteld Huber, onderzoeker bij het Louis Bolk Instituut en bedenker van het concept positieve gezondheid en Paul van der Velpen, directeur publiek gezondheid in Amsterdam en verbinder van publieke gezondheid en veiligheid. Ook Ciska Koning, voormalig voorzitter van KAMG en promotor van de functie arts Maatschappij & Gezondheid en de organisatie Artsen zonder Grenzen waren genomineerd.

Schoolverzuimproject M@zl: aandacht voor jeugd

Yvonne Vanneste heeft als jeugdarts bij GGD West-Brabant baanbrekend werk verricht door een schoolverzuimproject (M@ZL) als een effectieve interventie te ontwikkelen. De methode is opgezet om jongeren die dreigen af te haken vroegtijdig te benaderen. Hierdoor is beter zicht op oorzaken van ziekteverzuim onder jongeren en wordt vroegtijdig schoolverlaten verminderd. Dit sluit aan bij de vraag vanuit scholen om een tool in handen te hebben om echt wat aan ziekteverzuim te doen. Daarnaast worden de leerkrachten ontlast. In 2013 is de kosteneffectiviteit van M@ZL onderzocht. M@ZL levert het vijfvoudige op van wat het programma kost. Tegenover een investering van 17 euro per leerling staat een gemiddelde opbrengst van 82 euro.

NPHF voorzitter Jolanda Sap: “De M@ZL-methode zorgt ervoor dat de jeugd de toekomst heeft en dat ze goed in deze toekomst kunnen stappen. Yvonne Vanneste, levert met haar project een belangwekkende positieve impuls voor de jeugdgezondheidszorg.”

Op 13 januari, tijdens de nieuwjaarsreceptie van de NPHF Federatie voor Gezondheid, is de winnaar van de verkiezing bekend gemaakt. Dit was de vijfde keer dat de NPHF Federatie voor Gezondheid en GGD GHOR Nederland de verkiezing “Meest Invloedrijke Persoon Publieke Gezondheid” organiseerden. Eerdere winnaars waren Mariet Paes, initiatiefnemer van het Brabants Kennisnetwerk Zoönosen, Frank Klaassen, DPG Zuid-Limburg, Joan Briels, wethouder gemeente Laarbeek en infectieziektearts Jos van de Sande.