Corona-informatie.nl

De website corona-informatie.nl was een initiatief van GGD GHOR Nederland in samenwerking met verschillende zorgpartners, werkgevers en partners in het sociale domein. De website is opgezet tijdens de pandemie om professionals in uiteenlopende sectoren informatie te bieden over corona en coronavaccinatie in het bijzonder.

De actuele informatie op maat voor de diverse sectoren (zorg, onderwijs, sociaal domein, werkgevers, religie) wordt niet langer beschikbaar gesteld via deze site. Met ingang van 1 juli 2023 is alle informatie op maat ondergebracht bij GGD GHOR Nederland op het platform Kennisnet, beschikbaar voor GGD’en.

Bent u een lokale samenwerkingspartner en op zoek naar algemene en actuele informatie over COVID-19 vaccinaties? Kijk dan op www.mijnvraagovercorona.nl. Voor aanvullende vragen kunt u contact opnemen met de GGD in uw regio. Klik hier voor de contactgegevens.

Landelijke organisaties en samenwerkingspartners kunnen voor specifieke vragen contact opnemen met GGD GHOR Nederland via communicatie@ggdghor.nl.