Hoe de inkoop en (her)verdeling van PBM in Nederland op dit moment plaatsvindt

Volle inzet op vinden en verspreiden persoonlijke beschermingsmiddelen

Door de ontwikkelingen rondom het coronavirus is er een grote behoefte aan beschermingsmiddelen voor het verzorgen van (mogelijke) corona patiënten. De afgelopen periode is er door kleine leveranties en de hulp onderling de ergste nood opgevangen, maar dat is niet genoeg. In opdracht van het ministerie van VWS, werkt een samenwerkingsverband van GGD’en, GHOR bureaus, de LNAZ en inkopers van ziekenhuizen op dit moment keihard aan het vinden en verspreiden van voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Zodat alle zorgverleners die bezig zijn met het behandelen en bestrijden van corona over voldoende beschermingsmiddelen beschikken.

Hoe werkt het?

De GGD’en, GHOR organisaties en de LNAZ (de koepelorganisatie van de ROAZ) werken in opdracht van het ministerie van VWS hard om de schaarste aan persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) op te lossen en een landelijke voorraad aan te leggen. Daarbij ligt de prioriteit bij het leveren aan ziekenhuizen, huisartsen, ambulances en GGD’en.

In Nederland kennen we elf zogenaamde ROAZ regio’s. Iedere regio heeft een regionaal coördinator. Daarnaast is er een aparte coördinator voor het Caribisch gebied. Zij zorgen ervoor dat de beschikbare voorraden op de juiste plek komen. Zij weten wat de behoefte is in hun regio en waar de grootste knelpunten zitten. De inventarisatie en (her)distributie van bestaande en nieuwe voorraden doen zij samen met het PBM-team van GGD GHOR Nederland.

Inkoop

Een centraal inkoopteam bestaande uit ervaren inkopers van ziekenhuizen is keihard bezig om te zorgen voor nieuwe voorraden. Zij gaan op dit moment achter iedere mogelijkheid aan. De prioriteit van het inkoopteam is om zo spoedig mogelijk een stabiele stroom van PBM voor landelijk gebruik te realiseren. Zoals ook te lezen is in de brief van minister Bruins zijn een aantal grote inkopen gedaan die deze en volgende week verwacht worden. Maar het blijft een bijzonder lastige klus. In een (internationale) markt, waar alle landen tegelijk op zoek zijn naar voldoende middelen en waar er bijvoorbeeld geen sprake is van een ‘geharmoniseerd’ Europees beleid.

Wat hebben we nodig?

Onze inzet is gericht op een aantal cruciale middelen:
1. Mond/neus maskers: chirurgisch, FFP1 en FFP2
2. Handschoenen in 4 maten
3. Isolatiejassen (lange mouw)
4. Beschermingsbrillen
5. Desinfectantia (mn. handalcohol)
6. SARS-CoV2 testkits
7. Corona testkits
8. Beademingsapparatuur

Download hier hoe de inkoop en (her)verdeling van PBM in Nederland op dit moment plaatsvindt